Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati!

Under våren 2021 arbetades skrivelsen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” fram av ett trettiotal civilsamhällesaktörer. Skrivelsen är en avsiktsförklaring som stipulerar civilsamhällets unika roll i en demokrati, samt beskriver åtaganden och förutsättningar för att fortsatt kunna stärka och utveckla den svenska demokratin.  

Denna nyhet kommer från NATIONELLT ORGAN FÖR DIALOG OCH SAMRÅD MELLAN REGERINGEN OCH DET CIVILA SAMHÄLLET