Ett år av utmaningar …

Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021. Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 

Malmö Ideella medverkade i referensgruppen. Ta del av rapporten här https://www.mucf.se/villkor21


Ta även del av undersökning kring Pandemins påverkan av idrottsrörelsen i Skåne

Under 2021 genomförde RF-SISU Skåne tillsammans med Malmö Universitet en större enkätundersökning med idrottsföreningar i Skåne om deras upplevelser, bland annat med tanke på coronapandemin.

Läs mer här https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/pandeminspaverkanpaidrottsrorelseniskane