Erasmus+ ackreditering för långsiktig planering

Den nya programperioden för EU-programmen (2021–2027) gör det möjligt för organisationer som arbetar med eller för ungdomar att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ och för projekt inom Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Det går bra att ansöka om ackreditering till och med den 31 december 2021. Mer information finns att läsa på vår webbplats.

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)