Enkät om situationen för föreningar och idéburna organisationer i Malmö

Era föreningsledare hos er kan svara på denna, en eller flera personer. Det vill säga styrelsen eller kansli. Svaren är anonymiserade till person. Och data från enskild förening kommer inte att presenteras.  

Underlaget kommer att användas i dialog med föreningslivet, kommunen och andra aktörer som har relation till civilsamhället.  

Vi tackar på förhand för er medverkan och hjälp, Tack!  
(For information in English please send an email to info@malmoideella.se)

Svar på enkäten – klicka här