Enkät kring integration och segregation under corona

Malmö Ideella deltar den 21:e oktober i ett digitalt samråd om integration och segregation som jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, har bjudit in till. Syftet med samrådet är att undersöka hur det fungerat med integration och segregation under corona-krisen.

Vi vill därför samla in kunskap om vad för erfarenheter idéburnas/föreningars/organisationers verksamheter har fått i arbetet under den rådande corona-situationen. Det är en samlad bild vi kommer att lämna. Det är valfritt att ange organisation/förening/verksamhet.

Klicka – här till enkäten
Stort tack för er hjälp!