En introduktion till radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

KC Kompetenscenter, tillsammans med Safe Space Malmö, bjuder in till ett seminarium som handlar om

  • Tidiga tecken på radikalisering
  • Religiös extremism
  • Våldsbejakande beteende kopplat till kriminologi
  • Högerextremism och vänsterautonoma grupper

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till föreningar, organisationer och offentlig sektor.

KC Kompetenscenter i samverkan med Safe Space, Malmö, – Flamman Ungdomarnas Hus

Läs mer här Inbjudan och anmälan