En Frisk Generation – ny medlemsorganisation

Malmö Ideella välkomnar En Frisk Generation som ny medlemsorganisation

En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – här kan alla vara med.

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.

Läs mer här Jämlik hälsa för alla är En Frisk Generations vision
En Frisk Generation flyttar in i gemenskapen på Föreningscenter – Nobel21