En demokrati för alla?

Delegationen mot segregation (Delmos) fick ett regeringsuppdrag (2018) att genomföra en undersökning om det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra typer av områden och riket som helhet.