Elimination of violence against women

Konferensen Elimination of violence against women 22 november belyser det goda arbete som görs i Malmö mot våld i nära relation.

Välkommen till en eftermiddag där olika aktörer från civilsamhället och Malmö stad, delar kunskap och praktiska exempel på deras arbete kring mäns våld mot kvinnor.

Konferensen är den första av sitt slag som arrangeras av Kvinnorättsförbundet för att lyfta Malmös goda arbete i ämnet. 

Bekräftade talare från: Kvinno- och ungdomsjouren Öresund, Kvinnorättsförbundet, Rättscentrum – Malmö stad. Fler talare kommer att närvara. Det kommer att vara varierande innehåll och perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

När: 13:00-15:00, måndagen 22 november

Var: Föreningscenter Nobel 21. Nobelvägen 21  

Det går bra att närvara digitalt – skicka ett mail till jeanette@malmoideella.se , så kommer länken att skickas ut samma morgon!

För anmälan klicka här: https://forms.monday.com/forms/302bce65a7cfb59d2205908b5f783f5e?r=use1