Diskriminering på bostadsmarknaden

Inbjudan till möte för att samtala om erfarenheter av diskriminering på bostadsmarknaden.

Malmö Ideella, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne bjuder in till samtal.

Mötets syfte och innehåll

Diskrimineringsombudsmannen bjuder in civila samhället i Malmö till ett möte för att samtala om erfarenheter av diskriminering på bostadsmarknaden.

DO arbetar just nu med projektet ”Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder”.
Projektets syfte är att bidra till att öka transparensen och förutsägbarheten i bostadsförmedlingssystemen och att bidra till att diskriminerande uthyrningskriterier inte förekommer.

Malmö är en av tre kommuner där DO kommer arbeta med både att sprida information och kunskap om skyddet mot diskriminering och inhämta kunskap från det lokala civilsamhället. Vi samlar därför organisationer och nätverk i kommunen för att samtala om hur ni upplever situationen på hyresmarknaden. I samtalen utbyter vi och tar del av varandras erfarenheter. Den kunskap som kommer fram under kvällen kommer att användas i DO:s fortsatta arbete med att motverka diskriminering.

När = 19 november 2019 kl 14-17

Plats = Ledebursgatan 5 (3 tr) Malmö


Följ länken för anmälan:
https://simplesignup.se/event/159906-samtal-om-erfarenheter-av-diskriminering-paa-bostadsmarknaden