Digital öppningen av Föreningscenter – Nobel 21

Gemenskap, engagemang och samverkan – en brygga mellan föreningar, staden och civilsamhället. Det är när olika perspektiv och kunskaper möts som det sker verklig förändring.

Öppningen av föreningscentret sker digitalt den 10 december klockan 15.00 till 15.30.

Föreningscenter – Nobel 21 är en neutral samverkansarena där kommunens förvaltningar och idéburna organisationer har möjlighet att hålla workshops, konferenser, seminarier och arbetsmöten. Föreningscentret innehåller faciliteter med omfattande gemensamma funktioner för utveckling och samverkan som främjar Malmös föreningsliv. Alla som har intresse för föreningslivet och idéburen sektor är välkomna.

Fokus ligger på samhällsutveckling och social hållbarhet, med hälsa, demokrati och jämlikhet som genomgående perspektiv. Parallellt sker en utveckling av digitala lösningar som stödjer och kompletterar den samverkan som sker i de fysiska rummen.

Saknar du inbjudan, anmäl dig här