Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad film om er verksamhet publicerad på vår digitala plattform? (Och såklart rättigheter att använda filmen själva)
Glimt, verksamhet i Ensamkommandes Förbund, ansöker nu om projektmedel och de söker samarbetspartners till detta.

Projektet handlar framför allt om att sprida information och tillit. Detta är tänkt att göras genom att skapa en digital plattform, en mötesplats för alla Malmös olika föreningar, där välkomnande filmade presentationer finns. De tror att denna plattform ska locka fler medlemmar till era föreningar. Tillsammans med er väljs en tjej/kvinna med invandrarbakgrund ur er förening, en s k hälsoambassadör, som under en månads tid kommer att vara vår plattforms ansikte utåt. Denna person kommer att arvoderas och ta på sig att via filmade inslag, intervjuer och annan typ av kommunikation presentera sig själv, sin aktivitet/idrott och föreningen i sig.

Intresserad? Kontakta glimt@ensamkommandesforbund.se