Dialogmöten Rörelsernas museum

Utvecklingen av Rörelsernas museum fortsätter och med detta även de första stegen mot den nya museet. Dina tankar och erfarenheter behövs för att utveckla museet som ska byggas underifrån i både innehåll och form. Tack till er som bidrog till Förstudien om Rörelsernas museum! Nu kör vi så det ryker!

Här kommer inbjudan till ett antal dialogtillfällen och du kan välja ett av dessa. Här är facebook länken: https://www.facebook.com/events/2200553813521736/

Museum av oss, för oss! Du som är ungdom, aktivist, kulturskapare, forskare, del av en social rörelse, tillhör en minoritetsgrupp, boende i området, eller du som helt enkelt vill vara med och bygga Rörelsernas museum från grunden, era tankar och röster behövs!

Dialogmötestillfällen: välj ett av dessa tillfällen
5 november | Rosengårds Folkets Hus, 13.00–16.00 eller 17.00–19.00
6 november | Lindängenbiblioteket, 13.00–16.00 eller 17.00–19.00
7 november | Allaktivitetshuset, Hermodsdal, 17.00–19.00
8 november | Allaktivitetshuset, Hermodsdal, 17.00–19.00

Under ett och halvt år har en arbetsgrupp från kulturförvaltningen i Malmö stad rest runt i Sverige och frågat varför ett nytt museum för migration och demokrati behövs. Det framgick bl.a. att det finns behov av att låta uppbyggnaden vara just en rörelse, en levande process som bygger på inkluderande metoder. Det finns också behov av att synliggöra flera olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. Vad ska museet innehålla och hur ska museet se ut?

Har du en idé och vill vara med och bidra så är du och/eller din organisation välkomna till Rörelsernas museum – ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Välj ett av sex tillfällen på Lindängenbiblioteket, Allaktivitetshuset i Hermodsdal eller i Rosengårds Folkets Hus. Mötet är på två till tre timmar per tillfälle. Det finns fika! Anmäl dig genom att klicka här: https://malmo.se/4.45c7aab61662eba4dac4bb9.html