Demokratistugan 22-27 oktober

I samband med att demokratin fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin för framtiden.

Som en del i uppmärksammandet av detta kommer Demokratistugan till Skåne. I demokratistugan finns en utställning om demokratins utveckling. Stugan bjuder också på ett program med lokala arrangörer såväl som panelsamtal, föreläsningar, tipsrundor och interaktiva aktiviteter inom flera olika områden som barnkonventionen, jämställdhet, nationella minoriteters rättigheter och mycket mer!

Demokratistugan kan besökas på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö mellan klockan 9.00-17.00 mellan den 22 – 27 oktober. Flertalet av arrangemangen sänds även digitalt.

Arrangörer för Demokratistugan är Länsstyrelsen Skåne och Kommittén Demokrati 100 år i samarbete med Malmö stad.

Se komplett inbjudan och program i PDF-format som bifogas mailet.
Programmet finns också digitalt här.