Demokratilabb Malmö

Demokratilabb Malmö genomförs i samarbete mellan flera föreningar, bland annat Tjejer i förening, Sensus studieförbund och sker inom ramen för Malmöandan – överenskommelsen mellan idéburen sektor och Malmö stad. Det har växt fram ur ett samarbete mellan Kaospiloterna och initiativet Forward Malmö. Miljöförvaltningen, Malmö stad, Region Skåne, Climate Kic, deltar i och stödjer arbetet.

Kika  i sammanfattningen som finns bifogad eller mer detaljerad info på hemsidan www.demokratilabbmalmo.se