Delta i forskningsprojekt rörande flyktingskap

Förfrågan att delta i forskningsprojekt rörande flyktingskap

Vi har fått en förfrågan om en eller flera representant(er) för Malmös Ideella, skulle vilja delta i en fokusgrupp om frivilliga/frivilligorganisationers arbetet flyktingmottagande/integration på lokal nivå, dels utifrån situationen under hösten/vintern 2015 men även idag.

Risk- och krisforskningscentret RCR, baserat vid Mittuniversitetet i Östersund, bedriver ett omfattande forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, vilket syftar till att utveckla kunskap om resiliens på samhällsnivå. Kortfattat innebär projektet att vi kommer att göra fallstudier utifrån tre teman (våldsbejakande extremism, flyktingskap och klimatanpassning) i tre utvalda kommuner (Malmö, Arboga och Örebro). Via länken kommer du till en översiktlig presentation av forskningsprojektet (www.miun.se/RCR/RISE).

RCR förmodar att medlemsföreningar kan ha värdefull kunskap att tillföra projektet inom temat “flyktingskap”.

Kan du tänka dig att delta i en fokusgruppsintervju på detta tema?
Intervjusamtalet är planerat att hållas under första och andra veckan av februari. Exakt plats, dag och klockslag bestäms efter deltagarnas önskemål.

Hoppas att du tycker det verkar intressant och kan tänka dig att delta. Du får också gärna komma med tips på personer i ditt eget nätverk som du tycker skulle vara relevanta att ha med i fokusgruppen.

Svara gärna på denna förfrågan genom mail nedan.

Sophie Kolmodin
Samhällsresiliens i Sverige (RISE)
Risk and Crisis Research Centre (RCR)
Mittuniversitetet, Östersund
sophie.kolmodin@miun.se