Delmos – minskar och motverkar segregation

Ideella föreningar och stiftelser kan 2020 exempelvis söka bidrag för:

  • Ideella föreningar och stiftelsers möjligheter att vara en del i ett sektorsövergripande arbete i samverkan med kommuner och regioner.
  • Att stärka invånarnas röster i ett område (till exempel mobilisera de lokala krafterna, stärka och etablera relationer och tillit, minska stigmatisering av områden samt skapa arenor för möten).
  • I samverkan med andra föreningar, etablera eller utveckla samverkan med kommunen.
  • Samordning av de föreningar som verkar i området i insatser (till exempel byggandet av mötesplatser).
  • Kompetensutveckling (till exempel av nyckelpersoner, i samverkan med kommun).

Intresserade föreningar och idéburna organisationer som vill diskutera hur vi kan skapa en ansökan i samklang med Malmö som bas, lägg ett mejl innan måndag 20/4 till ivar@malmoideella.se

Läs mer på https://www.delmos.se/statsbidrag/statsbidrag-2020/ideella-foreningar-och-stiftelser/