De nominerade är….

 

Välkommen och nominera till Malmö Ideella´s priser

Årets föreningsinsats för Malmö
Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

Årets nya förening
Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.

Årets insats för Malmös idéburna sektor
Priset tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson/politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året.

Nomineringen öppnas i och med detta nyhetsbrev på länken https://goo.gl/6musZ7

Meny