De flesta är ideellt engagerade

Över halva vuxna befolkningen i Sverige är ideellt engagerad.
Intressant fakta från Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

stort TACK till er och det digitala släpp av forskningsrapporten Medborgerligt engagemang 1992–2019

För första gången sedan vi startade dessa studier för 27 år sedan har vi inte bara försökt fånga
det ideella engagemanget och de informella insatserna utan också mer systematiskt skrivit
om givandet, det politiska engagemanget och om de som aldrig arbetat ideellt. Därtill ett
kapitel om medborgerligt engagemang bland personer med utländsk bakgrund. Det här
har gjort att vi kunnat fördjupa analyserna inom ett antal områden. Fokus i denna rapport
ligger dock på att presentera grundläggande faktauppgifter. Denna första avrapportering
kommer att följas av fördjupade presentationer och analyser av olika slag.