Coronainformation från fritidsförvaltningen

Information till föreningar om anpassningar från 15 juli 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i måndags (12 juli) att smittspridningen fortsätter minska och att ytterligare lättnader i pandemi-restriktionerna kan genomföras enligt plan. Den 15 juli tas kravet att verksamheter ska begränsa antalet personer per kvadratmeter på en plats utifrån pandemilagen bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel.

Läs informationen i sin helhet i bifogat dokument