Corona-viruset

Nyheter

Behöver föreningen hjälp med digitala möten
https://malmoideella.se/behover-ni-hjalp-med-era-digitala-mote/

Tips inför digtala årsmötet https://www.nodsverige.se/6-tips-infor-det-digitala-arsmotet/

Svenska kyrkan Malmö öppnar upp till stöd och samtal. Diakonerna i Malmö tar emot samtal https://svenskakyrkanmalmo.se/startsida/samtal-och-stod/

17 språk om Corona under Ramadan

RådRum kan hjälpa dig med dina frågor, att ta kontakt med myndigheter, förstå brev och ge allmän vägledning för att bättre förstå hur Sverige fungerar.

Information från myndigheterna 

Skatteverket samlad information på https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

Nu är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete via Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/5.70a8910d1712de8cecf67576.html

Allmän information om Covid-19, Corona-virus. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/

Information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Information om hygien på olika språk (other languages)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-2-svenska/

Information på arabiska från Winnet Malmö

Information på arabiska från Vänskapsföreningen

Information från fritidsförvaltningen om stöd och bidrag

I stunder av kris måste vi hjälpa varandra, Hyresgästföreningen https://godagrannar.nu/