Civilsamhället in i Framtiden

Malmö Ideella har beviljats ekonomiska medel av Svenska ESF-rådet i Sydsverige för att genomföra en förstudie. 

Förstudien, som kommer att pågå under det första halvåret 2021, syftar till att i bred samverkan med företrädare från olika sektorer undersöka hur civilsamhället kan förbereda för ansökningar om medel från Socialfondens nya programperiod 2021-2027.  

Många vill bidra med kunskap till Civilsamhället in i framtiden. Vi är mycket glada att tillsammans med nedan projektparter göra denna förstudie. 

 • Malmö stad
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Region Skåne
 • KC Kompetenscenter
 • Fremia (KFO och IDEA)
 • Arbetsgivaralliansen
 • Föreningen Hassela Solidaritet
 • Malmö FF
 • Yalla Trappan
 • MINE – etnisk mångfald i näringslivet
 • Internationella kvinnoföreningen Malmö
 • Boost by FC Rosengård
 • ABF Malmö
 • RF-SISU Skåne
 • NBV Syd
 • Sveriges Föreningar
 • Forum – idéburna organisationer med social inriktning 
 • Skåne Stadsmission
 • Manpower Matchning AB
 • Coompanion Skåne
 • Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge