Civilsamhället för en hållbar framtid

Forum presenterar. Spotlight-rapport om den sociala dimensionen av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Civilsamhällets roll i omstarten efter pandemin

I varje stor samhällsförändring och omställning spelar civilsamhället en särskild roll. Även om det sociala skyddsnätet i Sverige fungerar i stort finns det en ekonomisk utsatthet som i coronapandemins spår riskerar att förvärras.

Civilsamhällets organisationer tar ett stort ansvar för samhällets mest utsatta. Samtidigt drabbas även dessa organisationer av pandemin på olika sätt, genom till exempel minskade intäkter och potentiella nedläggningar till följd av nedstängda verksamheter – vilket i sin tur drabbar alla de människor som är i behov av socialt stöd. Därför är det viktigt att även civilsamhället omfattas av viktiga stöd för en omstart efter pandemin.

Denna nyhet kommer från Forum