Inställt Civilsamhällesdag i Malmö

Med anledning av covid-19 har kommittén för att värna det demokratiska samtalet beslutat att ställa in civilsamhällesdagen den 26 mars 2020. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är mycket hög risk för samhällspridning av det nya coronaviruset. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som har förkylningssymtom att avstå sociala kontakter. Vi hoppas att kunna genomföra något liknande framöver.

Är du intresserad av att lyssna till Demokratiska samtalets föreläsning med särskild utredare Carl Heath finns den tillgänglig digitalt här på Region Västerbottens hemsida: https://digad.samarbeta.se/course/view.php?id=8

Mer information om aktuellt och kalendarium för kommittén hittar du på hemsidan: www.demokratiskasamtalet.se . Där hittar du även samlade aktörer och resursmaterial inom MIK, demokrati och utmaningar mot demokratiska samtalet.  

Vill du ta del av Demokratiska samtalets kortlek? Kortleken hittar du här: https://demokratiskasamtalet.se/mik-aktörer/kortlek-resursmaterial/

Välkommen till en utbildningsdag om utmaningar mot det demokratiska samtalet i en digital tid .

Arrangörerna bjuder in till en heldagsutbildning för att stödja civilsamhällesorganisationer kring utmaningar som desinformation, propaganda och näthat på digitala plattformar. Syftet med dagen är att deltagarna ska få ökad kunskap och konkreta verktyg för att bättre kunna hantera och själva lyfta dessa utmaningar i sina verksamheter. Programmet kommer att innehålla föreläsningar, workshops och praktiska tips och verktyg.

Tid: Torsdag 26 mars 2020 kl. 9.00-16.00.
Plats: Sensus studieförbunds lokaler på Studentgatan 2 i Malmö

Anmälan: Anmäl högst två personer per organisation senast den 19 mars genom att besvara denna inbjudan till ku.demokratiskasamtalet@regeringskansliet.se
OBS: Föranmälan är ett krav och det finns ett begränsat antal platser.
Demokratiska samtalet bjuder på fika och lunch under dagen.
Vänligen specificera eventuella kostpreferenser vid anmälan.
Frågor besvaras av kommittésekreterare Elin Bergenlöv på: elin.bergenlov@regeringskansliet.se

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet https://www.demokratiskasamtalet.se/
Medarrangörer är Sensus Studieförbund, Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan.