Sommarmingel i Sofielund

Under hösten och våren har många som bott i eller varit engagerade för Sofielund mötts för att inspireras och dela hur vi kan möta behov i området. Flera samarbeten har fötts på träffarna som kallats Mötesplats Sofielund!

Nu kan vi äntligen träffas ute! Varmt välkommen till sommaravslutning med mingel, lättare mat och tilltugg.

Varmt välkomna ni som varit med och ni som är helt nya, ta gärna med vänner eller barn.
Vi ses nära Rörelselekplatsen!  

Tid: 9/6 klockan 17.30-20
Plats: Enskifteshagen nära rörelselekplatsen 
Anmälan: https://forms.gle/KMGuuYn4Ssr6oCjw8

Mer info i bifogad inbjudan, nedan

Mötesplats Sofielund

Välkommen på en mötesplats för alla oss som är engagerade för Sofielund! Du kommer ha möjlighet att prata om de frågor som du tycker är viktigast för området just nu tillsammans med andra som bor och verkar i Sofielund.

Vi bjuder in till ett digitalt möte där:

  • Alla får komma till tals
  • Alla kan ta initiativ
  • Det bjuds på underhållning
  • Vi får inspireras av initiativ som pågår i området

Vi som bjuder in är samordningsgruppen för det nystartade föreningsnätverket i Sofielund
Röda Korset, Garaget, Föreningscenter Nobel 21, Fryshuset, Tillsammans i Förening och Sensus.

Tid: 13/4 klockan 18-20
Plats: Online via Zoom – Länk skickas efter anmälan
Anmälan: https://forms.gle/iuV7jGj1Sr75eSP68

Konstinstallation i entrén på Föreningscenter- Nobel21

Projektet Förskolebarns närmiljö är en samverkan med Pedagogisk inspiration Malmö stad , Kreativt lärcentrum Malmö stad , Malmö universitet, Föreningen Lilla stan, 10 förskolor i områdena Sofielund, Möllevången och Sorgenfri samt BID Malmös medlemmar. 

Utställningen pågår 29 mars – 9 april i Nobel21
Det kommer även förekomma utställningar i ett skyltfönster på Friisgatan 14 samt på Mobila köpcentrum under samma tidsperiod.

Hidde Iyo Dhaqan flyttar in

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan flyttar in i Nobel21 

Föreningen bildades 1995. Föreningen är en kulturell och ideell organisation och är obundna verkan politiskt parti och andra religiösa organisationer.  Föreningens huvudsyfte är att underlätta integrationen av somalier i det svenska samhället. 

Föreningen arbetar också att genom konstruktiva verksamheter främja en god kontakt och förståelse mellan somalier och andra folkgrupper oavsett kulturell eller religiös bakgrund. 

Föreningen har tidigare ordnat kultur och fritidsaktiviteter främst för barn, ungdomar och kvinnor. Under alla dessa år som föreningen funnits har de drivit olika projektor riktat sig till barn, barn med funktionsnedsättning, ungdomar, tjejer och kvinnor. 

Ny gäst i Mikro kontoret

Anställningslösa i föreningen hyr nu mikrokontor på Nobel 21. 
Vi hoppas att ni ska trivas bra i gemenskapen i Nobel 21 och kunna skapa nya kontakter och möjligheter.

Boverket beslutar

Beslut om bidrag enligt förordningen (2016:1367) om organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler, från Boverket.

Organisationsbidrag beviljas och utbetalas med 40 954 kronor till Malmö Ideella och föreningscenter Nobel21. Bidraget går till lokalen och personal, för mindre verksamhet under pandemin.

Digital öppningen av Föreningscenter – Nobel 21

Gemenskap, engagemang och samverkan – en brygga mellan föreningar, staden och civilsamhället. Det är när olika perspektiv och kunskaper möts som det sker verklig förändring.

Öppningen av föreningscentret sker digitalt den 10 december klockan 15.00 till 15.30.

Föreningscenter – Nobel 21 är en neutral samverkansarena där kommunens förvaltningar och idéburna organisationer har möjlighet att hålla workshops, konferenser, seminarier och arbetsmöten. Föreningscentret innehåller faciliteter med omfattande gemensamma funktioner för utveckling och samverkan som främjar Malmös föreningsliv. Alla som har intresse för föreningslivet och idéburen sektor är välkomna.

Fokus ligger på samhällsutveckling och social hållbarhet, med hälsa, demokrati och jämlikhet som genomgående perspektiv. Parallellt sker en utveckling av digitala lösningar som stödjer och kompletterar den samverkan som sker i de fysiska rummen.

Saknar du inbjudan, anmäl dig här

Mentor Sverige finns på plats

Mentor Sverige finns på plats i Föreningscenter-Nobel21 hemsida: www.mentor.se

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.

Läkare i Världen

Läkare i Världen finns på bedriver en medicinsk mottagning och en psykosocial mottagning i Malmö på Södervärnsgatan 8, i S:t Maria kyrkans källare, varje torsdag klockan 18:00 – 20:00.

Den medicinska mottagningen fokuserar på att hjälpa de som inte kan få eller inte har råd att betala för vård i den offentliga vården. Främst är det papperslösa och utsatta EU-medborgare som kommer till vår medicinska mottagning. Vi har vanligtvis både läkare och sjuksköterskor på plats. Vi tillämpar drop in till den medicinska mottagningen och det händer nästan aldrig att vi har en så lång kö att inte alla hinner få hjälp.

Den psykosociala mottagningen fokuserar på att erbjuda stödsamtal till asylsökande, både ungdomar och äldre, samt papperslösa och utsatta EU-medborgare. Vi har antingen socialpedagog, socionom, psykolog eller psykologstuderande på plats. Alla kan genomföra stödsamtal men endast legitimerade psykologer kan ge bedömningar. Bedöms det att personen behöver läkarkontakt finns den möjligheten då mottagningar är öppna samtidigt. För att underlätta för patienter som önskar få stödsamtal uppmanar vi till att boka tid via vår lokala samordnare Joakim Månsson Bengtsson på telefon 0762107383 eller via mail till joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig vid frågor och jag är mycket tacksam för hjälp med spridning kring vad vi kan erbjuda de nämnda målgrupperna. Läkare i Världen arbetar för att alla människor ska få rätt till den vård som en är i behov av. #hälsaärenmänskligrättighet