Ta över Instagram-kontot @foljenforening

Malmö Ideella vill med instagram-kontot @foljenforening visa bredden i Malmös föreningsliv/idéburna värld, samtidigt som ni som förening ges en chans att marknadsföra sin verksamhet till fler. Genom bild, video och text ska följarna kunna se vad ni i föreningen gör och vad den står för.

Er idéburna förening/organisation som har verksamhet i Malmö som är intresserad av att ta över @foljenforening på Instagram kan nu maila ert intresse till foljenforening@malmoideella.se. Er verksamhet kan ansvara för kontot i 1-2 veckor och ni kan lägga upp saker från er verksamhet i det format ni önskar.

Ni kan även kontakta Mikael Johansson per telefon på 0729-99 83 77 för att anmäla intresse eller för att ställa frågor.

NAD Malmö del av Europeisk samverkan

Under hösten har verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD i 10 veckor varit en del i en pilotstudie i samverkan med Samhällsorienteringen Malmö och Länsstyrelsen Skånes Samhälls- och hälsokommunikatörer.
Pilotstudien har haft fokus på psykisk hälsa och ingår i ett europeiskt forskningssamarbete, REGIN. Det var 10 personer med nedsatt hälsa som valde att delta.

Syftet har varit att göra deltagarna till en del av sitt eget tillfrisknande, genom bl.a. dessa stöd:
– Rädda barnens ”Min Väg” – En person stöder individuellt deltagarna utifrån sina egna och eventuell familjs förutsättningar för att kunna få en socialt hållbar livssituation, baserat på behov och mål.
– RådRum – En rådgivande service för människor som är nyanlända till Sverige som behöver stöd för att kunna navigera i det svenska samhället. Deltagarna får ökad kunskap om civila och mänskliga rättigheter och ansvar och förutsättningarna för att stärka sin egen egenmakt.

NADs roll i arbetet (genom Partnerskap Skåne) har varit att introducera deltagarna till föreningslivets funktion, samt inspiration till att själva bli en del av föreningslivet. De har fått en grundlig genomgång av verktyget Integration i Förening, samt fått möjligheten att göra föreningsaktiviteter/studiecirklar i ABF och Rädda barnen. Dessutom har ett studiebesök genomförts på stadionområdet, med uppvisande av Kombihallen, Atleticum och Friskis & Svettis, samt besök av Malmö FFs arena Eleda stadion.
2 av deltagarna har under pilotstudien blivit en del av föreningslivet i 2 olika verksamheter.

Nätverksträff Tidiga Insatser för Asylsökande

Inbjudan till dig som arbetar med eller vill arbeta med asylsökande till en online nätverksträff för Malmöföreningar.

Träffen går ut på att förstärka dina nätverk, att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter inom det arbetet som görs för samhällsnyttan och att diskutera utmaningar samt presentera goda exempel från varje förening.

Träffen kommer att ske på Zoomappen den 17 november kl.15.00 – 17.00 och anmälan görs genom att fylla i formuläret: https://forms.gle/fJf1gmaXf6rgmZ8A6

På grund av rådande omständigheter ses vi online och skapar tillsammans en interaktiv atmosfär på distans, med max 2 deltagare från varje organisation.
Ni kommer att ha flera tillfällen i små grupper och få möjlighet att diskutera utmaningar och byta erfarenheter.

Det är en allmän nätverksträff och alla föreningar som har arbetat, arbetar eller vill arbeta med målgruppen (dvs. asylsökande) är välkomna. Vi kommer inte gå in i detaljer om TIA-verksamheten men såklart finnas det utrymme för att ställa frågor.

I samarbete med:

Digital föreningsmässa för nyanlända personer i december

Föreningar erbjuds nu en möjlighet att sprida info om sin verksamhet på en digital föreningsmässa i december för nyanlända personer. Verksamheten Engagemang i Malmö söker nu verksamheter som vill visa upp en kort film om vad föreningen gör, som helst inte ska vara längre än 5 minuter. Det går bra med en redan befintlig film, men det finns även hjälp med redigering om ni filmar själva.

I september arrangerades den digitala föreningsmässan Open Your Eyes och där fick föreningar möjligheten att presentera sig genom korta filmer. Engagemang i Malmö vill genomföra den kommande mässan på liknandes sätt. På denna sida hittar ni information om de föreningar som deltog på Open Your Eyes, med bl.a. filmer. Dessa filmer är dock endast 30 sekunder och vi kommer ge er möjlighet att få minst 3 minuter upp till 5 minuter.

Engagemang i Malmö arbetar också med att hitta en lösning för interaktion med de nyanlända personerna som ansluter digitalt.

Om er verksamhet är intresserad, kontakta:
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Föreningsmässan finansieras av Länsstyrelsen Skåne, med Malmö stad, Malmö Ideella och MISO i samverkan. 

Ny kontaktväg Instagram-kontot @foljenforening

Er idéburna förening/organisation som har verksamhet i Malmö som är intresserad av att ta över @foljenforening på Instagram kan nu maila ert intresse till foljenforening@malmoideella.se. Er verksamhet kan ansvara för kontot i 1-2 veckor och ni kan lägga upp saker från er verksamhet i det format ni önskar.

Malmö Ideella vill med detta initiativ visa bredden i Malmös föreningsliv/idéburna värld, samtidigt som föreningarna ges en chans att marknadsföra sin verksamhet till fler. Genom bild, video och text ska följarna kunna se vad föreningen gör och vad den står för.

Ni kan även kontakta Mikael Johansson per telefon på 0729-99 83 77 för att anmäla intresse eller för att ställa frågor.

Ny samordnare för TIA och NAD i Malmö

Eva Gamzegul Kinali är sedan 17:e augusti ny samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet Matchning

Eva har bott i Sverige i 7 år, pluggade i Malmö Universitet och är statsvetare i grunden. Hon föddes och växte upp i Turkiet men har också rest runt i Europa med olika slags ungdomsprojekt innan hon flyttade hit. Eva bodde även ett tag i Belgien som utbytesstudent. I kontakt med Eva går det också bra att använda engelska, turkiska och franska. 

Hon är en utåtriktad, målmedveten och engagerad person som har varit aktiv i det civila samhället sedan barnsben. Eva bryr sig mycket om människliga rättigheter och fred, i synnerhet kvinnors rättigheter, samt diverse samhällsfrågor som rör HBTQ, invandring och miljö. Vidare tycker hon att scenkonst är underbart och gillar havet väldigt mycket.

Nu vill Eva göra skillnad här i sin älskade stad Malmö, genom tjänsten i Malmö Ideella. De som vill veta mer om Eva är välkomna att knyta kontakt.
Mail: eva@malmoideella.se
Telefon: 0760-26 03 76

Aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige för asylsökande

Under augusti publiceras den nya aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige med aktiviteter för asylsökande på www.informationsverige.se. I den tidigare kalendern var det bara de föreningar som hade finansiering från myndigheter som fick tillåtelse att publicera sina aktiviteter för asylsökande. Den nya kalendern ger alla föreningar möjlighet att publicera sina aktiviteter oavsett det är finansierat från myndigheterna eller inte.

Tidigare administrerades inlägg av aktiviteter av Länsstyrelsen, men nu kan föreningar själva ta över ansvaret att lägga in aktiviteterna i kalendern. Detta sker genom att varje verksamhet ansöker om en användare via ett formulär som finns på informationsverige.se. Efter godkänd ansökan tilldelas verksamheten en användare via e-post. Med i e-posten bifogas också ett antal nyttiga länkar, bland annat till inloggningssidan.
Länk till ansökan: https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/tia/aktiviteter-i-sverige/

Den 12:e augusti var första dagen för ansökan om att bli användare till den nya aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige och den beräknas vara synlig för besökare den 26:e augusti.

Det finns en enklare guide till hur man skapar en aktivitet i kalendern. 
Länk: https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/tia/aktiviteter-i-sverige/lagg-till-aktiviteter/

Engagemang i Malmö

Nytt projekt ska lotsa nyanlända Malmöbor in i föreningslivet.

Tillsammans med Malmö Ideella och MISO gör Malmö stad nu en satsning på integration genom föreningsliv där nya Malmöbor ska ges fler möjligheter att upptäcka och engagera sig i föreningar.

Projektet går under namnet ”Engagemang i Malmö” och Mikael Johansson, som är NAD- och TIA-samordnare på Malmö Ideella (se fakta nedan), kommer att vara projektledare när man drar igång i höst.

– Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att komma in i samhället genom föreningslivet. Vi kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Jag kommer också att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar, säger Mikael Johansson.

Stärka hälsan

Många nyanlända är i en situation där de bara träffar personer som är i samma situation som de själva. Genom föreningslivet finns det möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan.

– Målet är att så många som möjligt ska få information om föreningslivet och att det ska bli en arena som är tillgänglig för alla. Det handlar också om att stärka de nyanlända i det stora hela och skapa nya kontakter som kan leda vidare till sysselsättning i form av till exempel studier, praktik och jobb, säger Mikael Johansson, som också ser de vinster som projektet kan ge föreningarna i form av nya engagerade medlemmar.

”Viktiga dörröppnare”

Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder mellan Malmö stads olika förvaltningar och man planerar bland annat föreningsmässor och studiebesök.

– Samarbetet mellan Malmö stad och föreningslivet har utvecklats de senaste åren och detta projekt visar också på betydelsen av det. Föreningar är viktiga dörröppnare för nya Malmöbor och jag hoppas att vi tillsammans kan bli ännu bättre på att ge förutsättningar för ökade integration och inkludering samt motverka segregation och isolering, säger Malin Eggertz Forsmark, chef för föreningsavdelningen på fritidsförvaltningen.

Digitala lösningar

Projektet startar den 1 september och den pågående corona-pandemin påverkar hur arbetet kommer att se ut.

– Vi vet i nuläget inte hur det blir i höst när det gäller den operativa verksamheten. Men vi har inom NAD-arbetet sedan tidigare utvecklat digitalt material i form av videor och utbildningsprogram på nätet, så det kan vi arbeta vidare med. Vi kommer att genomföra det som går och hitta digitala lösningar när det behövs, säger Mikael Johansson.

Fakta: Engagemang i Malmö

• Fritidsförvaltningen har fått §37a-medel av länsstyrelsen för att genomföra projektet.
• Projektet är förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen.
• Projektet startar 1 september och fritidsförvaltningen har skrivit avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
• Malmö Ideella kommer att var arbetsgivare för projektledaren och projektet kommer att ha sin bas på Nobelvägen 21.
• NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna verksamheter och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med.
• TIA står för Tidiga insatser för asylsökande. Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet.