Save the date! Konferens om Engagemang i Malmö

Den 19:e maj kl. 13-16 är du välkommen på en digital konferens som genomförs inom ramen för §37a-projektet Engagemang i Malmö.
Konferensen kommer bl.a. ha fokus på tillitens betydelse, ideellt arbete och utvecklandet av konceptet Föreningslots i Malmö.

Under tiden projektet har pågått har vi arbetat med att försöka samla de personer i Malmö som de själva eller andra betraktar som en föreningslots. Det kan vara den tjänstepersonen i idéburen och offentlig sektor; volontären, ledaren, tränaren; eller helt enkelt en privatperson. Dessa personer skapar tillit och ger stöd till individer på sin väg in i samhället.

På programmet har vi bl.a. 2 keynotes, en som diskuterar bl.a. frågan om tillit i sin forskning och en som genom sitt professionella och ideella arbete stöder individer på sin väg in i samhället:
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings Universitet:
Forskar om lokal demokrati, civilsamhället och variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit. Har bl.a. bidragit med ett kapitel i senaste rapporten av ” Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019” som heter ”Ideellt arbete och politiskt deltagande”

Nader Ghaemi, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun och ideellt aktiv i lokala fotbollsklubben:
Älskade att spela fotboll när han till Sverige från Iran och kom med i ett lag redan efter en vecka. Där fick han kontakt med en tränare som hade jobb och ett ordnat liv. Han blev en mentor. Nader tog examen som civilingenjör med data- och it-inriktning. Senare väcktes intresset för att jobba med människor och strategiska samhällsfrågor och han läste antropologi och sociologi.

Vid frågor kontakta:
Föreningslots Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Engagemang i Malmö finansieras av Länsstyrelsen Skåne och är en samverkan mellan Malmö Ideella, MISO och Malmö stad

NAD Malmö är en del av forskningen kring nyanländas etablering 

Verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD Malmö som är en verksamhet i Malmö Ideella har under de senaste åren varit en del av transnationell forskning genom ett projekt som Malmö Universitet är samverkanspart i. Projektet heter NIEM, The National Integration Evaluation Mechanism, och är ett sexårigt forskningsprojekt som syftar till att förbereda nyckelaktörer på området integration i EUs 15 medlemsstater att bättre bemöta de nuvarande utmaningarna och förbättra integrationen av personer som beviljats ​​internationellt skydd.

NIEM kommer att etablera ett verktyg för en omfattande utvärdering av integrationen av personer som beviljats skydd, som ska genomföras vartannat år, för att visa på brister i integrationspolitiken, identifiera lovande exempel och utvärdera effekterna av lagstiftning och politiska förändringar.

NAD har varit en stor del i detta utvärderingsarbete och bl.a. bistått med att hjälpa forskarna/forskningsassistenterna hitta nyanlända personer som besöker aktiviteter i idéburna verksamheter/föreningar, samt intressenter som arbetar med målgruppen och sedan oktober 2020 har dessa utvärderingstillfällen genomförts: 
–    5 fokusgrupper med olika intressenter
–    7 fältobservationer (pågår fortfarande)
–    7 intervjuer med nyanlända personer (pågår fortfarande) 

Under våren är målet att besöka fler aktiviteter och genomföra mer intervjuer med nyanlända personer. Aktiviteterna behöver inte vara NAD-aktiviteter. Forskningsassistenterna kan vara med på aktiviteten digitalt och fysiskt. Intervjuerna med de nyanlända personerna kommer att ske utanför själva aktiviteten och kan genomföras på Zoom, i telefon eller kanske en walk and talk.  

Men fler tillfällen kommer att genomföras med nyanlända personer i vår.

Har er verksamhet aktiviteter för nyanlända personer digitalt eller fysiskt? Om så är fallet så uppskattas det mycket om ni kontaktar:
Nadeen Khoury, nadeen.khoury@mau.se

Team Inkludering Malmö söker information om aktiviteter 

Våren börjar så smått anlända till vårt frodiga landskap och med den förhoppningsvis fler föreningsaktiviteter. Även om vi fortsatt har ett tufft läge i Skåne och Malmö med coronan så kan värmen kanske leda till lite fler möjligheter för föreningslivet att som växtligheten frodas.

Vi i Malmö Ideella som jobbar i Team Inkludering vill väldigt gärna ha in information om aktiviteter som finns i föreningar just nu eller som är på gång. Detta för att vi ska kunna sprida det i våra olika kanaler, men också för att ge informationen till nya Malmöbor som vill komma i kontakt med andra Malmöbor för att förstärka sin hälsa, öva svenska eller få ett större nätverk.
Om ni har information på olika språk får ni gärna skicka den också.

Ni kan maila informationen till mikael@malmoideella.se eller eva@malmoideella.se. Det går också bra att tagga oss eller skicka meddelande med information på våra olika plattformar:
Facebook: https://www.facebook.com/ForeningslotsMicke eller https://www.facebook.com/eva.kinali
Instagram: https://www.instagram.com/foreningslotsmicke/ eller https://www.instagram.com/evakinali/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/foreningslots-mikael-johansson1/ eller https://www.linkedin.com/in/evagamzegulkinali/

TIA*- och NAD**-samordningen uppmuntrar er alla att tänka på möjligheten att ställa om era verksamheter både utifrån fler restriktioner och lättare sådana. I vår handlar det om att kunna vara vara flexibel och att möta upp deltagare på bästa sätt. Håll ut och tveka inte att höra av er om ni behöver råd och stöd i er omställning. Våra kontaktuppgifter hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Årets andra nyhetsbrev från TIA- och NAD-samordningen innehåller bl.a. detta:
– en sammanfattning av tips och idéer direkt från er som var med nätverksträffarna i februari
– mer info om den nya TIA- och NAD-samordningen
– omvärldstips – där Malmös samordnare slår ett slag för:
Fritidsguiden – för personer som är nya i Sverige med mycket matnyttig information om
föreningsengagemang på fem olika språk
– Disabled Refugees Welcomes informationsmaterial och metodhandbok – för dig som arbetar för migranter
med normbrytande funktionalitet i Sverige.
– Länsstyrelsens kommande tematräffar


* TIA = Tidiga Insatser för Asylsökande
** NAD = Nätverk-Aktivitet-Delaktighet

Inbjudan: Introduktion till medföljare och språkambassadörer 

Engagemang i Malmö är en verksamhet som erbjuder nya Malmöbor att bli lotsade/vägledda till föreningsaktiviteter. Men vi vet att det kan vara svårt att själv ta steget till att besöka en förening. Därför vill vi skapa en bank av personer som pratar den nya Malmöbons hemspråk och som kan följa med till föreningen som ett stöd och skapa bättre förutsättningar för att fler nya Malmöbor engagerar sig i vårt härliga föreningsliv.

Är du eller någon i er förening flerspråkig, svenska och ett eller flera utomeuropeiska språk, samt har hygglig koll på hur en förening fungerar? I så fall är du välkommen på en introduktion till att bli medföljare till och språkambassadör för nya Malmöbor som vill träffa föreningar. Anmälan till mötet den 3/3 kl. 18-19.30 görs på denna länk.

Nätverksträff och workshop kopplat till TIA, §37 och §37a-medel

Snart öppnar utlysningsperioden för att söka Länsstyrelsens TIA-, §37- och §37a-medel.

Samordningen för Tidiga Insatser för asylsökande välkomnar er som har asylsökande och nyanlända deltagare i era verksamheter eller som funderar på att bredda er målgrupp, till en digital nätverksträff på den 19:e Februari 2021, kl.10.00 – 12.00.

Vi kommer att prata projektidéer och behov, knyta kontakter, utveckla årets tema (samhällsinformation) och mötas över verksamhetsgränser kopplat till TIA-, §37- och §37a-medel. Detta är ett komplement till Länsstyrelsens informationsträffar som du hittar info och anmälningsformulär för här: 12:e och 16:e februari.

Vill ni vara med? Fyll då i detta formulär eller mejla mig direkt. Sprid gärna nedanstående inbjudan i era kanaler.

Inbjudan till workshop för Föreningslotsar/Vägledare

Inom ramen för arbetet med Föreningslots i projektet Engagemang i Malmö arbetar vi med att informera om föreningslivets funktion för nya Malmöbor och försöker inspirera till deltagande i detsamma. I anslutning till informationstillfället och vid direktkontakt lotsar de nya Malmöborna till föreningsaktiviteter.

Men vi är så många fler i Malmös föreningar och organisationer som agerar föreningslotsar/vägledare och liknande för de som besöker era verksamheter, däribland är du/ni en av dessa.
Därför vill Engagemang i Malmö bjuda in dig/er till ett erfarenhetsutbyte och workshop för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att hjälpa fler nya Malmöbor att få kontakt med föreningslivet, för dem själva, barnen och kanske hela familjen.

Anmäl er till träffen den 18/2 kl. 13-15 på denna länk.

Mer info:

Har du frågor kan du kontakta mikael@malmoideella.se eller ringa 0729-99 83 77.

Save the date: Workshop 18/2 kring lotsning/vägledning av nyanlända personer till föreningar

Inom ramen för arbetet med Föreningslots i projektet Engagemang i Malmö arbetar vi med att informera om föreningslivets funktion för nya Malmöbor och försöker inspirera till deltagande i detsamma. I anslutning till informationstillfället och vid direktkontakt lotsar de nya Malmöborna till föreningsaktiviteter.
En lotsning kan innebära att vi visar en hemsida med kontaktuppgifter; hjälper till att kontakta en förening eller följer med personen till en förening.

Men vi är så många fler i Malmös föreningar och organisationer som agerar föreningslotsar/vägledare och liknande för de som besöker era verksamheter, däribland är du/ni en av dessa.
Därför vill Engagemang i Malmö bjuda in dig/er till ett erfarenhetsutbyte och workshop för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att hjälpa fler nya Malmöbor att få kontakt med föreningslivet, för dem själva, barnen och kanske hela familjen.

Alla som deltar kommer bl.a:

  • Få ta del av exempel på lotsning/vägledning
  • Diskutera utvecklingsmöjligheter kring lotsning/vägledning
  • Diskutera vilka möjligheter som det finns för att utveckla en hållbar lösning med lotsning/vägledning

Notera datumet 18/2 i kalendern mellan klockan 13-15. Workshopen genomförs digitalt.

Om ni redan vet nu att du eller någon från er verksamhet vill delta kan ni skicka information om det till mikael@malmoideella.se eller ringa 0729-99 83 77. Detsamma gäller om ni har frågor.

Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system för nyanlända personer. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan mellan det idéburna och det offentliga i frågor som rör nyanlända.

NAD-metoden består av 3 delar (varav 2 presenteras här nedan):
– NAD Matchning. Tillsammans med offentliga verksamheter matcha nyanlända personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen till aktiviteter i idéburna verksamheter.
– NAD Info. Erbjuda information om föreningslivet i de forum (t.ex. SFI, Arbetsmarknadsavdelningen) nyanlända personer befinner sig igenom verktyget ”Integration i Förening”.

För mer info om NAD-metoden, se sista stycket i detta inlägg.

NAD Matchning
Trots läget med corona har NAD Malmö lyckats matcha 74 personer till aktiviteter i olika idéburna verksamheter. Övervägande antal deltagare har varit kvinnor, vilket inte är överraskande eftersom kvinnor i etableringen under en tid varit svårare att lösa bra aktiviteter till som matchar deras behov.
Aktiviteterna har pågått 2-3 timmar i veckan under en 6-10-veckors period och har bestått av både fysiska träffar och digitala aktiviteter.

Under året har dessa gruppaktiviteter startats och genomförts:
IM  – Kvinnokraft
Hanella Förening – Stresshantering och simning
Winnet Malmö – Cykelkurs
Vänskapsföreningen i Skåne (Allas Lika Värde) – Digitalisering och andra aktiviteter
C.A.R.E. – Kunskaper för Livet
Mosaik Malmö – Läs- och presentationcirkel

Antal startade aktiviteter
6

Antal deltagare
74 (66 kvinnor, 8 män)

Antal föreningar
6

Engagemang i Malmö

I juni blev Malmö ett projekt rikare genom Engagemang i Malmö, en §37a-ansökan, som är en samverkan mellan Fritidsförvaltningen Malmö Ideella och Malmöidrotten, MISO. Projektet är på 2 år arbeta med att utifrån Integration i Förenings-materialet (och andra verktyg) informera om föreningslivet till nyanlända personer och även lotsa dessa till föreningar vid intresse. Syftet med projektet är att genom att få ta del av information om föreningslivet och även få möjlighet att lotsas till en idéburen verksamhet, så kan introduktionen och integrationen för nyanlända personer i det svenska samhället underlättas. Att vara en del av en förening kan göra att individens språk förbättras och att hälsan förstärks, samt ge ett bredare nätverk.

Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder med Malmö stads olika förvaltningar för att öka engagemanget i föreningslivet och/eller i ideburna verksamheters aktiviteter från de nyanlända personerna och deras barn och att ge nyanlända personer möjlighet att bygga ett större nätverk.

Under hösten har 10 informationstillfällen genomförts i Engagemang i Malmö med hjälp av

verktyget Integration i Förening för 85 personer (50 kvinnor och 35 män) Forum som Integration i Förening har använts på är bl.a:
– Arbetsmarknadsavdelningen
– Samhällsorientering
– ISA-kurs (Arbetsmarknadsavdelningen)
– SO psykisk hälsa – REGIN
– Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Precis innan julledigheten genomfördes också en första digital föreningsmässa för ca 20-25 intresserade personer. Vid mässan deltog 9 idéburna verksamheter: Hej Främling!; ABF Malmö; C.A.R.E.; Allas Lika Värde föreningen; FC Rosengård; Scouterna; Röda Korset Malmö; FIFH Malmö; RådRum.
Filmer från dessa verksamheter visades och projektledaren höll en kort presentation inför varje film.
Inledningar av mässan på Arabiska, Pashto, Dari och Somaliska spelades in och visades efter att projektledaren presenterat mässan på svenska. Stort tack till Hamida Nabi, Nihal Ragab och Abdirisak Shukri för hjälpen med inledningarna!

Välkommen till Skåne
Kort beskrivning av processen
Under våren har NAD Malmö ansvarat för arrangerandet av 1 Välkommen till Skåne. De övriga utsatta tiderna blev inställda pga coronan:
26/2 – Gruppen besökte Studieförbundet Vuxenskolan och Internationella Kvinnoföreningen, IKF. Båda föreningarna informerade om verksamheten, samt om aktuella project.
Antal deltagare och vilka föreningar:
Ca 20 deltagare
Studieförbundet Vuxenskolan, Internationella Kvinnoföreningen.

NAD Malmö tackar de idéburna och offentliga verksamheter som har varit en del av arbetet för att ge nyanlända personer möjligheter att få förståelse för och att ta del av vad som erbjuds på fritiden i vårt Malmö!
                       
Verksamheten ser framemot ett fortsatt inspirerande arbete med stödfunktionerna för nyanlända personer!

Vill er verksamhet också stödja nyanlända personer i sin etablering, kontakta:
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77

Kontaktuppgifter till fler av idéburen sektors stödfunktioner för föreningar och nyanlända personer i Malmö:
Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA
Eva Gamzegul Kinali
eva@malmoideella.se
0760-26 03 76  

Engagemang i Malmö
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD
NAD syftar till att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige.

NAD är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Sedan 2013 har vi tagit fram ett antal olika verktyg för att göra detta: vi arbetar med att sprida information och inspirera till deltagande, tillsammans med föreningar planera och utforma aktiviteter och till slut matcha deltagare.

Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden genom en utveckling av nätverk, hälsa eller språk – och ibland allt det tillsammans. Grunden för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet.

Digital Föreningsmässa för nyanlända Malmöbor 18:e december

Den 18:e december, från kl. 10, genomförs en digital föreningsmässa för nya Malmöbor, för att skapa inspiration till engagemang eller för att få stöd. Under denna tid kommer ca 8-12 idéburna verksamheter presenteras, som bl.a. genomför humanitärt arbete, idrott, rådgivning.

De som deltar i mässan hittar kanske ett nytt intresse för sig, sin familj eller sina barn.
I föreningslivet träffas människor från olika bakgrund och många träffar nya vänner, samt får kontakter som kan vara bra för framtiden t.ex. referenser till ett CV.

Träffar er verksamhet nyanlända personer och som ni tror kan vara intresserade av nya kontakter i samhället, sprid i så fall gärna affischen som du hittar här nedan. Alternativt kan ni också sprida länken till Zoom som mässan kommer att presenteras genom.