Workshop: En titt på social integration från ett språklärande perspektiv

Den 30:e september mellan kl 17-19 är du välkommen att komma och ta en fika med Swideas medan de delar med sig av viktiga resultat och metoder från deras projekt “ALL IN”. De kommer också att engagera er i roliga aktiviteter där ni kan dra nytta av deras resurser om social integration av migranter genom språkundervisning.

De kommer att presentera spännande undervisningsresurser och läroplaner (både engelska och svenska) som täcker tio ämnen om viktiga sociala och kulturella faktorer för integration i det svenska samhället: under en workshop.
Målgruppen för workshopen är rådgivare, språk- och kulturlärare som arbetar med migranter och nyanlända studenter samt alla som är intresserade av ämnet social integration.

Materialet skapades av ALL IN-projektet, syftar till att främja effektiv social integration av migranter och nyanlända studenter i europeiska samhällen genom att rikta in sig på språk- och kulturlärare.

Projektet genomförs av SwIdeas AB i Sverige, som är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. de samarbetar med små- och medelstora företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn och bidrar med expertis inom utbildning, forskning, och organisationsutveckling. Inriktningen ligger på företags och organisationers miljömässiga och sociala ansvar, samt på internationella utvecklingsprojekt..

För att ansöka och registrera sig på utbildningen, ska man fylla i den nedanstående Google Form: https://forms.gle/ivRQqcerZR79gho17

Om du har några frågor angående evenemanget, får du gärna kontakta projektassisterna Lavinia Apicella (lavinia.apicella@swideas.se) och Rosie James (rosie.james@swideas.se)

Mottagandet av nyanlända och samverkan med idéburen sektor i mottagandearbetet

Digitalt erfarenhetsutbyte

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till ett erfarenhetsutbyte gällande hur en kommun/verksamhet kan samverka med idéburen sektor i mottagandearbetet av nyanlända.

17 september via Skype kl 09.30-11.00 (möjlighet att logga in från 09.15)

Vänligen se bifogad inbjudan, sprid gärna inbjudan vidare till berörda i era nätverk

Varmt välkommen med din anmälan, sista anmälningsdag är den 14 september!
Via denna länk

Utlysning av TIA-medel

Vill er verksamhet vara en del i stödet till personer som är asylsökande? Då kan ni söka Länsstyrelsens medel för Tidiga Insatser för Asylsökande, som är till för att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2021 och kriterier
Länsstyrelsen i Skåne län öppnar nu upp årets andra utlysningsperiod som pågår mellan 30:e augusti och 23:e september och det finns 4 589 000 kronor att ansöka om.
Verksamheten som söker måste vara antingen en ideell förening, kommun och kommunalförbund, eller trossamfund.

Verksamheter som beviljas medel ska främja:

 1. kunskaper i svenska språket
 2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
 3. hälsa

Insatserna ska genomföras under 2021 och 2022.

Dokument kring utlysningen:

Vill ni ha stöd i er process, kan ni kontakta Partnerskap Skånes TIA-samordnare Afzal Sangin: afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95.

Ny samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande Malmö

Malmö Ideella har glädjen att meddela att Afzal Sangin börjar arbeta som samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA från och med den 23:e augusti till den sista december. Afzal kommer att utgå ifrån Malmö.

Malmöpågen Afzal
Sedan 2017 arbetar Afzal inom den ideella sektorn för studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Han började där som den yngsta studieorganisatören någonsin på NBV (19 år) och klättrade snabbt i karriärstegen. Afzal lär sig snabbt, och idag har han rollen som verksamhetsutvecklare, med både personal- och budgetansvar. Han säger att hans arbete i NBV har gett honom möjligheten att arbeta med nyanlända och asylsökande samt bedriva två TIA projekt.

Om att vara en del av den idéburna säger Afzal såhär:
“Föreningslivet har betytt enormt mycket för mig under hela min uppväxt, och därför har det även format mina val av studier/jobb. Vid sidan om jobbet studerar jag på Malmö Universitet och är inne på sista terminen av Socionomprogrammet. Jag planerar vara helt klar med studierna under 2021.”

Afzal är en Malmöpåg, född 1996 och har bott här hela sitt liv. Han gillar att äta ute och tränar på gym minst tre gånger i veckan. Kontroll och styra över sitt liv är något som är viktigt för Afzal, därför håller han hårt i sina rutiner och är dedikerad de uppdrag eller uppgifter som han tar på sig.

“Jag ser framemot att bli kontaktad av er och ni kan nå mig genom afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95″.

Kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur
“Vi är glada för att vi får ett sådant tillskott till Team Inkludering”, säger Mikael Johansson, som arbetar med NAD och Engagemang i Malmö i Team Inkludering. “Den kunskap Afzal besitter med att ha arbetat i TIA-verksamhet och utvecklare inom folkbildningen, kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur och förhoppningsvis också i förlängningen bättre förutsättningar för den asylsökande individen”.

Uppdraget Tidiga Insatser för Asylsökande
Det övergripande syftet med Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA är att:
– Motverka passivisering
– Underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden
– Främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd

och är tänkt att främja:
– Kunskaper i svenska språket
– Kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
– Hälsa

Integration i förening

Tack Nätverket Idéburen sektor Skåne – utmärkt serie som används med Integration i förening
Klicka ovan och sätt på ljudet eller https://www.youtube.com/channel/UCjikUYQDv79YP2FJnhs6UEQ

Del 1 Välkommen
Del 2 Vad är en förening?
Del 3 Historia – hur startade det?
Del 4 Folkbildning och studieförbund
Del 5 Möjligheter
Del 6 En mötesplats för alla
Del 7 Ekonomi
Del 8 Demokrati
Det 9 Vägar vidare och information

Integration i samhället

Föreningarnas flexibilitet och tydlig information om situationen för målgruppen har varit viktig för att kunna utveckla verksamheterna på bästa sätt och därmed gett dem goda verktyg för att kunna stödja
målgruppen bättre.

NAD är inne i en utvecklingsfas där aktiviteterna ska ta deltagaren närmare ett arbete eller studier. Under halvåret har NAD indirekt – stärkt hälsan, skapat större nätverk och förstärkt språket hos många individer.

Trots pandemin så har vi lyckats skapa bra nätverksträffar i TIA och framförallt ett möte som var till för att skapa bättre samverkan inom folkbildningen. Ett samarbete med Flyktinghälsan och Migrationssamordnare, barn och ungdomsvården, Skånes Universitetssjukhus har upprättats.

Vi Idéburna är en aktör i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända personer, LÖK, med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar, Försäkringskassan, Migrationsverket, Region Skåne, Statens Servicecenter och Arbetsförmedlingen.

Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra utsatta grupper är vi en del av tillsammans med andra idéburna verksamheter och Region Skåne.

Sommaraktiviteter för barn och vuxna

Många människor har haft det tufft under pandemin och därför beslutade Engagemang i Malmö att den 29:e juni genomföra en digital föreningsmässa i Malmö, med 13 verksamheter (11 idéburna och 2 kommunala). En film spelades in och den, samt information från deltagande verksamheter, hittar du här:Mässan skapades för att ge föreningar möjligheten att sprida information om vad de arrangerar för aktiviteter i sommar, så att du har möjlighet att få aktivitet i sommar till dig själv, för dina barn eller för hela familjen.

De deltagande verksamheterna på mässan:

 • Röda Korset Malmö
 • Rosengårds Folkets hus
 • Allas Lika Värde Förening
 • MISO
 • Fritidsbanken
 • Somaliska Ungdomar i Malmö
 • KFUM Malmö
 • Hanella
 • NBV Syd
 • Zig Zag Förening
 • Kul i Malmö

Språkcafé som social mötesplats

Ta del av senaste nyhetsbrevet från NAD & TIA samordnarna
https://mailchi.mp/a6472943df61/tia-nyhetsbrev-oktober-2020-5528872?e=c2201fbd57


Läs om
Arena Etablering om Språkcafé som social mötesplats och arena för språkträning 

9 september 13.00-14.30 Digitalt 

Medverkar gör Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, som bedrivit forskning kring språkcaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och deras roll för vuxna nyanländas språkliga integration. Vi kommer även att få ta del av skånska erfarenheter av att bedriva Språkcafé som form för språkträning och social interaktion.
Anmäl via evenemanget i Länsstyrelsen Skånes kalender

Arena Etablering 25 maj

Den 25:e maj genomfördes ett seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes satsning, Arena Etablering i Skåne, som syftar till att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll.
Inbjudna var personer från kommuner, andra myndigheter och idéburna organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablerande av nyanlända, såväl anställda, politiker och frivilliga.

Först ut i denna serie var Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet och Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, som pratade om och diskuterade kring sin nya bok “Samhällsorientering – för en hållbar integration”. 
De beskriver bl.a. en hållbar integration så här:
“Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.”

Du kan ta del av inspelningen av seminariet via denna länk

Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad film om er verksamhet publicerad på vår digitala plattform? (Och såklart rättigheter att använda filmen själva)
Glimt, verksamhet i Ensamkommandes Förbund, ansöker nu om projektmedel och de söker samarbetspartners till detta.

Projektet handlar framför allt om att sprida information och tillit. Detta är tänkt att göras genom att skapa en digital plattform, en mötesplats för alla Malmös olika föreningar, där välkomnande filmade presentationer finns. De tror att denna plattform ska locka fler medlemmar till era föreningar. Tillsammans med er väljs en tjej/kvinna med invandrarbakgrund ur er förening, en s k hälsoambassadör, som under en månads tid kommer att vara vår plattforms ansikte utåt. Denna person kommer att arvoderas och ta på sig att via filmade inslag, intervjuer och annan typ av kommunikation presentera sig själv, sin aktivitet/idrott och föreningen i sig.

Intresserad? Kontakta glimt@ensamkommandesforbund.se