Inbjudan till tematräff – inkludering och antirasism

TIA & NAD-samordningen bjuder in till en utmanande kunskapsdag baserad på projektet ”Rättvis organisering” med Deria Yenidogan från Tamam. Dagen börjar med en föreläsning som väcker tankar kring hur olika organisationer arbetar med inkludering och motverkandet av rasism i sina verksamheter, men också om det egna agerandet och dess påverkan. Vi avslutar med en workshop kring hur du kan jobba för att uppmärksamma och förbättra situationer i såväl privatlivet som på arbetsplatsen. 

VAR: I Rädda Barnens lokaler på Ledebursgatan 5 i Malmö eller på Zoom. Länk skickas ut till de som anmält sig att delta digitalt, dagen innan träffen.

NÄR: Onsdagen den 1 december kl. 9.00-12.00 (frivillig lunch till 12.45)

Anmälan här https://forms.gle/hAW4Pa3QK1QhpS6v9

Svenskaträning för asylsökande hos Studiefrämjandet

Studiefrämjandet i Malmö startar under hösten en ny möjlighet för asylsökande att tala, läsa och skriva på svenska, samt lära dig mer om hur samhället fungerar. Kursen som startas heter ”Svenska språket och svenska samhället”och kommer att genomföras under 13 tillfällen med start 21:a oktober kl. 14.30-16.45.

Den intresserade kan anmäla sig till kursledare Nabih Almekdad, 0727-92 89 28, nabih.almekdad@gmail.com.
I mailet lämnar du ditt/din:
– LMA-nummer
– Namn
– Mobilnummer
– Adress

Dessutom kan kvinnor som vill veta mer om hur det är att leva i Sverige vara med i en kurs som också är torsdagar mellan kl. 10-12.15.
I kursen ”Leva i Sverige” kommer du att förbättra din svenska genom att prata om olika engagerande ämnen, såsom hälsa, föräldraskap och samhällsfrågor.
Du trycker på denna länk om du är intresserad.

Unikt boksläpp den 11 november

Äntligen grundläggande föreningskunskap på arabiska!

Torsdagen 11 november kl 12.00. Plats Nobelvägen 21, Malmö.

Välkommen att delta på detta unika boksläpp, anmälan nedan. På plats under boksläppet är både författaren och översättaren. Boken är en översättning av Jan Gyllenboks svenska version, som utgetts av studieförbundet NBV. Nu har boken översatts till Sveriges näst största språk, arabiska.

Alla som är på plats får nya boken och lunch.
Boksläppet avrundas med enkel lunch kostnadsfri.

Anmälan här https://forms.monday.com/forms/c280f720063146b3f59edd841df95ec1?r=use1

Den starka föreningstraditionen i Sverige har varit avgörande för vår demokratiska samhällsbyggnad. Men föreningslivet utvecklas också ständigt. Boken ger grundläggande kunskaper om föreningsverksamhet och underlag till diskussioner om hur en förening arbetar på bästa sätt. Författaren har mer än 30 års erfarenhet av arbete och förtroendeuppdrag i föreningar och intresseorganisationer.

Malmö Ideella arrangerar boksläppet i samarbete med studieförbundet NBV

Boken är en översättning av Jan Gyllenboks svenska version, som utgetts av studieförbundet NBV.
Nu har boken översatts till Sveriges näst största språk, arabiska.

Nytt verktyg om informella kompetenser

Håller du med om att alla personer borde känna sig bekväma med sina förmågor och kompetenser? Arbetar du med personer med kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörningar eller hjärnskador? Då är SwIdeas evenemang till för dig.

Kom och lär dig om ett nytt verktyg som syftar till att öka självförtroende och självbedömning av kompetens hos denna målgrupp. Det är gratis och tillgängligt för alla.

I evenemanget ska vi täcka information om hur detta projekt, medfinansierat av Erasmus+, kom igång, forskningen bakom detta och en gruppaktivitet där du kan lära dig mer om verktyget på ett roligt sätt!

Vi vill välkomna alla som stödjer de med kognitiva funktionsnedsättningar till exempel specialpedagoger, boendestödjare, personliga assistenter, handledare inom LSS, SIUS-arbetare och arbetskonsulter.

Om du inte kan komma, skicka detta till en kollega eller kompis som kan. Det är begränsat med platser, så anmäl dig så snart som möjligt för att se till att du får en!

Anmälan görs här. Evenemanget är ett samarbete med Föreningscenter Nobel 21.

Tematräff om situationen för svenska afghaner

Torsdagen den 30 september kommer samordningen för Tidiga Insatser för Asylsökande i Skåne, inom ramen för Partnerskap Skåne, ha en tematräff kring situationen i Afghanistan, med 2 olika pass:

Pass 1 – kl. 10-12: kort föreläsning och frågestund om de asylrättsliga problem som många afghaner i Sverige nu ställs inför – Samråd Skåne

Pass 2 – kl. 13-15: om krisstöd och hur verksamheter kan stötta deltagare, volontärer och personal – Rädda Barnen Region Syd Kommer också att finnas möjlighet att utbyta erfarenheter. Tematräffen riktar sig till dig som möter personer som påverkas av det rådande läget i Afghanistan. Under tematräffen kan du få svar på era frågor och funderingar.

Anmäl dig här Tematräff om situationen för svenska afghaner (google.com)

För frågor om Tidiga Insatser i Malmö kontakta Afzal Sangin afzal@malmoideella.se

Workshop: En titt på social integration från ett språklärande perspektiv

Den 30:e september mellan kl 17-19 är du välkommen att komma och ta en fika med Swideas medan de delar med sig av viktiga resultat och metoder från deras projekt “ALL IN”. De kommer också att engagera er i roliga aktiviteter där ni kan dra nytta av deras resurser om social integration av migranter genom språkundervisning.

De kommer att presentera spännande undervisningsresurser och läroplaner (både engelska och svenska) som täcker tio ämnen om viktiga sociala och kulturella faktorer för integration i det svenska samhället: under en workshop.
Målgruppen för workshopen är rådgivare, språk- och kulturlärare som arbetar med migranter och nyanlända studenter samt alla som är intresserade av ämnet social integration.

Materialet skapades av ALL IN-projektet, syftar till att främja effektiv social integration av migranter och nyanlända studenter i europeiska samhällen genom att rikta in sig på språk- och kulturlärare.

Projektet genomförs av SwIdeas AB i Sverige, som är en multikulturell organisation för samhälls- och affärsutveckling. de samarbetar med små- och medelstora företag, ideella organisationer och den offentliga sektorn och bidrar med expertis inom utbildning, forskning, och organisationsutveckling. Inriktningen ligger på företags och organisationers miljömässiga och sociala ansvar, samt på internationella utvecklingsprojekt..

För att ansöka och registrera sig på utbildningen, ska man fylla i den nedanstående Google Form: https://forms.gle/ivRQqcerZR79gho17

Om du har några frågor angående evenemanget, får du gärna kontakta projektassisterna Lavinia Apicella (lavinia.apicella@swideas.se) och Rosie James (rosie.james@swideas.se)

Mottagandet av nyanlända och samverkan med idéburen sektor i mottagandearbetet

Digitalt erfarenhetsutbyte

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till ett erfarenhetsutbyte gällande hur en kommun/verksamhet kan samverka med idéburen sektor i mottagandearbetet av nyanlända.

17 september via Skype kl 09.30-11.00 (möjlighet att logga in från 09.15)

Vänligen se bifogad inbjudan, sprid gärna inbjudan vidare till berörda i era nätverk

Varmt välkommen med din anmälan, sista anmälningsdag är den 14 september!
Via denna länk

Utlysning av TIA-medel

Vill er verksamhet vara en del i stödet till personer som är asylsökande? Då kan ni söka Länsstyrelsens medel för Tidiga Insatser för Asylsökande, som är till för att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Medel 2021 och kriterier
Länsstyrelsen i Skåne län öppnar nu upp årets andra utlysningsperiod som pågår mellan 30:e augusti och 23:e september och det finns 4 589 000 kronor att ansöka om.
Verksamheten som söker måste vara antingen en ideell förening, kommun och kommunalförbund, eller trossamfund.

Verksamheter som beviljas medel ska främja:

  1. kunskaper i svenska språket
  2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  3. hälsa

Insatserna ska genomföras under 2021 och 2022.

Dokument kring utlysningen:

Vill ni ha stöd i er process, kan ni kontakta Partnerskap Skånes TIA-samordnare Afzal Sangin: afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95.

Ny samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande Malmö

Malmö Ideella har glädjen att meddela att Afzal Sangin börjar arbeta som samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA från och med den 23:e augusti till den sista december. Afzal kommer att utgå ifrån Malmö.

Malmöpågen Afzal
Sedan 2017 arbetar Afzal inom den ideella sektorn för studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Han började där som den yngsta studieorganisatören någonsin på NBV (19 år) och klättrade snabbt i karriärstegen. Afzal lär sig snabbt, och idag har han rollen som verksamhetsutvecklare, med både personal- och budgetansvar. Han säger att hans arbete i NBV har gett honom möjligheten att arbeta med nyanlända och asylsökande samt bedriva två TIA projekt.

Om att vara en del av den idéburna säger Afzal såhär:
”Föreningslivet har betytt enormt mycket för mig under hela min uppväxt, och därför har det även format mina val av studier/jobb. Vid sidan om jobbet studerar jag på Malmö Universitet och är inne på sista terminen av Socionomprogrammet. Jag planerar vara helt klar med studierna under 2021.”

Afzal är en Malmöpåg, född 1996 och har bott här hela sitt liv. Han gillar att äta ute och tränar på gym minst tre gånger i veckan. Kontroll och styra över sitt liv är något som är viktigt för Afzal, därför håller han hårt i sina rutiner och är dedikerad de uppdrag eller uppgifter som han tar på sig.

”Jag ser framemot att bli kontaktad av er och ni kan nå mig genom afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95″.

Kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur
”Vi är glada för att vi får ett sådant tillskott till Team Inkludering”, säger Mikael Johansson, som arbetar med NAD och Engagemang i Malmö i Team Inkludering. ”Den kunskap Afzal besitter med att ha arbetat i TIA-verksamhet och utvecklare inom folkbildningen, kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur och förhoppningsvis också i förlängningen bättre förutsättningar för den asylsökande individen”.

Uppdraget Tidiga Insatser för Asylsökande
Det övergripande syftet med Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA är att:
– Motverka passivisering
– Underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden
– Främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd

och är tänkt att främja:
– Kunskaper i svenska språket
– Kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
– Hälsa

Integration i förening

Tack Nätverket Idéburen sektor Skåne – utmärkt serie som används med Integration i förening
Klicka ovan och sätt på ljudet eller https://www.youtube.com/channel/UCjikUYQDv79YP2FJnhs6UEQ

Del 1 Välkommen
Del 2 Vad är en förening?
Del 3 Historia – hur startade det?
Del 4 Folkbildning och studieförbund
Del 5 Möjligheter
Del 6 En mötesplats för alla
Del 7 Ekonomi
Del 8 Demokrati
Det 9 Vägar vidare och information