Horisont Europa 2021-2024: forskning och innovation för en hållbar framtid

EU-kommissionens strategi Horisont Europa för 2021-2024 omfattar 95,5 miljarder euro och bidrar till EU:s prioriteringar: ett klimatneutralt och grönt Europa, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och en ekonomi för människor.

Strategin handlar inte minst om att göra EU ledande inom digitala nya tekniker, återställa Europas ekosystem och biologiska mångfald och att förvalta naturresurser på ett hållbart sätt, och att göra Europa till den första digitalt baserade cirkulära, klimatneutrala och hållbara ekonomin samt att skapa ett mer resilient, inkluderande och demokratiskt europeiskt samhälle.

Det kommer även att utses europeiska partnerskap och EU-uppdrag som ska få stöd genom Horisont Europa-programmet.

Om Horisont Europa 2021-2024

Fairplay for inclusion

En av våra medlemsorganisationer CCBE Centre for Capacity Building & Empowerment är engagerade i ett nytt EU-projekt, Fairplay for inclusion. Projektet är med ungdomar och organisationer från Turkiet, Spanien, Sverige och Portugal.

I Malmö skapas mer och mer projekt inom EU, Eurodesk och Erasmus+

Erasmus+ lansering 19 mars

Varmt välkommen till lanseringen av nya Erasmus+ där vi lägger fokus på programperiodens prioriteringar: inkludering och demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Under eventet varvar vi inspiration och aktuella spaningar med skarpa analyser och intressanta panelsamtal. Självklart ges du även en inblick i vad som är nytt och vilka möjligheter det finns inom nya Erasmus+. Hur lyckas du och din verksamhet med internationella utbyten och samarbeten – och med vilka effekter för unga och samhället i stort? 

Lanseringseventet arrangeras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs mer här och anmälan https://invitepeople.com/events/17191 

Digital lansering nya Erasmus+

2021 inleds en ny sjuårig programperiod för EU.s ungdomsprogram Erasmus+.

Fredagen den 19 mars kl. 9-12 välkomnar MUCF dig som är nyfiken på att veta mer om vad nya Erasmus+ kan erbjuda dig, din kommun eller organisation till ett digitalt lanseringsevent. MUCF är i full färd med att skapa ett attraktivt program och en mer detaljerad inbjudan kommer i februari.

Konferensen genomförs tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för utbildningsdelen av Erasmus+. Spara datumet så hoppas vi att vi ses den 19 mars!

Erasmus+

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

Denna information kommer från nyhetsbrevet Vidgade vyer – MUCF

Information om den nya EU-programperioden

MUCF bjuder in till Webbinarium. Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt genom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Varmt välkommen att delta på vårt webbinarium där vi informerar om innehållet i den nya programperioden med fokus på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som vi nu lämnar. OBS! Vilken typ av information vi kan förmedla beror på vad EU-kommissionen har spikat fram till dess.

26 januari 2021, klockan 10.00-11.30.

Anmäl dig senast den 24 januari. 
Medverkan är kostnadsfri och webbinariet hålls via Zoom.

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

Webbinariet riktar sig primärt till kommuner och organisationer som redan känner till och är aktiva inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. Men alla som är nyfikna på den nya programperioden är självklart välkomna att delta.

Erasmus+ ackreditering för långsiktig planering

Den nya programperioden för EU-programmen (2021–2027) gör det möjligt för organisationer som arbetar med eller för ungdomar att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ och för projekt inom Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Det går bra att ansöka om ackreditering till och med den 31 december 2021. Mer information finns att läsa på vår webbplats.

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

Nylansering: European Youth Portal

Information om det senaste inom Europa och om möjligheter för unga att leva, lära och arbeta i Europa. Dessutom på flera europeiska språk. Det är vad du kan ta del av på den webbplatsen “European Youth Portal” som har uppgraderats av Europeiska Unionen tillsammans med Eurodesk.

Här finns även information om ungdomspolitik, praktiskt tips och råd om möjligheter att bli involverad i olika EU-program, information om möjligheter att åka utomlands, inspirerande historier samt information kring olika event.

European Youth Portal