Virtual Marathon for Dialogue

The Anna Lindh Foundation Virtual Marathon for Dialogue in the EuroMed

It will take place during 42 days, from the 19th of May to the 29th of June 2021

The aim of the Virtual Marathon is to highlight the importance of Intercultural Dialogue to build sustainable societies in the EuroMed Region.

En av våra medlemsföreningar CCBE är involverade i detta arrangemang. Följ evenemangen på facebook event grupp https://www.facebook.com/groups/3909240492445240

European Youth Week

Den 24–30 maj arrangeras årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter runt om i hela Europa.

I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder för unga på åtta orter runt om i landet. Verkstäderna är ett led i EU:s ungdomsdialog som pågår just nu och som syftar till att samla in unga människors åsikter om olika teman. 

European Youth Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till veckan. Demokrativerkstäderna arrangeras av kommuner och organisationer runt om i landet. 

Läs mer om European Youth Week på MUCF:s webbplats. https://www.mucf.se/pressmeddelande/european-youth-week-24-30-maj-demokrativerkstader-unga-arrangeras-pa-8-orter-i

Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt

Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!

Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”.

Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?

Berätta vad du tycker i webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE

EU har lanserad en enkät som är en del av EU:s ungdomsdialog, vars syfte är att samla in ungas åsikter och att underlaget ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Hjälp oss sprida enkäten så att så många unga som möjligt får chans att svara och ge sin input till EU.

Hämtat från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Webbinarium: öka ungas delaktighet

I nuvarande programperiod för EU-programmet Erasmus+ (2021–2027) är en av prioriteringarna ”delaktighet i det demokratiska livet”. Då det råder en generellt låg kunskap om EU och EU-frågor finns det ett behov av projekt inom Erasmus+ där detta sätts i fokus.

MUCF bjuder in till ett webbinarie där vi informerar mer om vad prioriteringen innebär, hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni kan börja arbeta med ungas delaktighet inom er egen verksamhet.

10 juni kl. 10.00 – 12.00.

Anmäl dig senast den 8 juni 2021. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10 juni: Webbinarium – Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+

Ny lathund för Quality Label

Nu finns en ny uppdaterad lathund för verksamheter som ska ansöka om att bli stödorganisation eller/och mottagande organisation i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren – både för verksamheter som vill driva projekt och de som endast vill vara partners i andras projekt. Lathunden innehåller instruktioner, tips och råd för att fylla i ansökningsblanketten för Quality Label.

Lathund för ansökare om QualityLabel inom Europeiska solidaritetskåren

Introduktion till Quality Label (Europeiska solidaritetskåren)

Webbinarium – Introduktion till Quality Label (Europeiska solidaritetskåren)

3 maj, kl.13.30-15.30

Vänder sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, både för dig som tidigare varit aktiv och för närvarande har en EVS-ackreditering eller Quality Label och för dig som är helt ny.

Anmälan och läs mer här
https://www.mucf.se/3-maj-webbinarium-introduktion-till-quality-label-europeiska-solidaritetskaren

Europadagen 2021

Välkommen att följa livesändning den 10 maj kl. 9.00 – 14.00

På tema demokrati och framtid uppmärksammas i år Europadagen den 10 maj genom en spännande live-sändning av fem webbinarier.

EU:s framtidskonferens lanseras och håller en digital medborgardialog mellan ungdomar och EU-toppar. De politiska ungdomsförbunden debatterar sina EU-visioner på hälso-, klimat- och demokratiområdet. Dessutom samtalas det om hur demokratin mår idag, hur gränslös den inre marknaden ska vara och delar ut en utmärkelse till årets europé.

Läs mer på https://ec.europa.eu/sweden/events/Europadagen2021_sv

Inbjudan till webbinarium 11 maj

Europa för medborgarna har gått ihop med EU-programmet Rättigheter, Jämställdhet och Medborgarskap och skapar tillsammans ett nytt EU-program. CERV, som programmet heter står för Citizens, Equality, Rights and Values. Sammanslagningen förväntas bidra till en förenkling och effektivisering av de bidragsprogram som finns. Detta i syfte att fortsatt skydda och främja de rättigheter och värden som är uttryckta i EU:s fördrag.

Inbjudan till webbinarium 11 maj

MUCF informerar om det nya sjuåriga EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och de kommande utlysningarna för bidragsansökningar.

Anmälan och läs mer här
https://www.mucf.se/webbinarium-nya-cerv-och-kommande-utlysningarna

Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Nu är det snart möjligt att ansöka om EU-medel inom Erasmus+ för att genomföra projekt för och med unga. Programguiden för 2021 – den ultimata guiden för organisationer som vill ansöka om EU-medel under året – släpptes den 25 mars i samband med en presskonferens som hölls av EU-kommisionär Mariya Gabriel. 

EU-kommissionens pressmeddelande, 25 mars 2021

Inom kort öppnar ansökningssystemet för Erasmus+ och det blir möjligt för organisationer att ansöka om EU-medel i vad som är den första ansökningsrundan inom ramen för den nya sjuåriga programperioden.

Programguiden och mer information om ansökningstider och deadlines hittar du på vår webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)