Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab Advanced om Europeiska solidaritetskåren. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om programmet.

09 november, 14.30-16.00
11 november, 13.00-14.30
16 november, 10.00-11.30
18 november, 10.00-11.30

Anmäl dig senast 7 november.

Det finns två typer av Project Labs: Intro och Advanced. Project Lab Intro riktar sig till dem som är helt nya i programmet och vill få en första inblick om hur de kan använda programmet i sina verksamheter. Advanced riktar sig till personer som redan har fått grundinformation om programmet och som vill lära sig att implementera ett projekt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.
Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Gratis tågkort i EU till ungdomar

EU-Kommissionen delar ut 60 000 gratis tågkort till ungdomar

Tågkortet ger dig möjlighet att resa till andra EU-länder, upptäcka Europas mångfald, lära dig om dess kulturarv och historia och träffa nya vänner från hela kontinenten.

Inom ramen för DiscoverEU kommer EU-kommissionen att dela ut gratis tågkort till 60 000 europeiska ungdomar i åldern 18–20 år. Kortet gäller under hela 2022, vilket även är Europaåret för ungdomar.

Den här ansökningsomgången är öppen för unga européer födda mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2003. Man kan resa i upp till 30 dagar mellan mars 2022 och februari 2023. Alla resenärer kommer att erbjudas flexibla bokningar med ett mobilt resekort, med tanke på pandemin och avresedatumet kan ändras fram till avgången. Det mobila resekortet har en giltighetstid på ett år. Ungdomar med särskilda behov uppmuntras också att delta i initiativet.

Sista ansökningsdag är den 26 oktober. Läs mer här

EU-dag i Lund den 29 oktober – heldagskonferens med strategiska framtidsdiskussioner, med fokus på EU

Under dagen kommer bland annat före detta EU-kommissionär Cecilia Malmström, EU-kommissionär Didier Reynders såväl som EU Minister Hans Dahlgren tala.

Datum och tid: 29 oktober från kl. 09.00
Plats: Lund (Universitetsaulan, AF-borgen) och online

Anmälan: Fritt inträde men föranmälan krävs. Programmet arrangeras på engelska och kommer gå att se via livestreaming. Det finns även ett litet antal fysiska platser till dagen. Anmälan, oberoende av fysiskt eller virtuellt deltagande görs via evenemangets webbplats
Det går bra att delta vid ett seminarium eller hela dagen. I anslutning till konferensen skickas länkar till samtliga seminarier ut till anmälda e-postadresser.

Program: Här hittar ni hela programmet som följer tre parallella spår. Programmet genomförs på engelska.

Time to move

Time to move är en kampanj som genomförs årligen av Eurodesk-nätverket runt om i Europa där unga får information och inspiration om möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. Strax under 200 evenemang och aktiviteter är hittills planerade runt om i Europa.

Arrangerar du ett evenemang i oktober riktat mot unga med syftet att sprida information om möjligheter i Europa?
Läs mer på kampanjsidan Time to Move – Discover ways to experience Europe (eurodesk.eu)

Planeringsbidrag som ger mer Horisont Europa

Utlysning för att stimulera fler skånska ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Utlysningen gäller för små och medelstora företag samt icke-vinstdrivande organisationer. EU-kortet fokuserar särskilt på den del av Horisont Europa som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”.  
 
Första steget i ansökan är att skicka in en intresseanmälan till Region Skåne. Ansökningar tas emot löpande så länge tillgängliga medel finns med uppehåll för handläggning mellan 15 december 2021 och 15 januari 2022.

Intresserade aktörer uppmanas att först ta kontakt med handläggarna på Region Skåne för att stämma av sin projektidé inför inskick av intresseanmälan.

Denna nyhet kommer från Region Skåne
”Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa – Region Skåne (skane.se)

Kontaktpunkt för EU-programmet CERV

MUCF har under sommaren blivit utnämnd av EU-kommissionen till nationell kontaktpunkt för det europeiska programmet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Syftet med EU-programmet är att stödja offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Under 2021-2027 går det att bland annat söka stöd till arbete för jämlikhet, antidiskriminering, demokrati, våldsförebyggande arbete och att främja medborgerliga rättigheter.

I MUCF:s roll ingår att informera om programmet i Sverige och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel.

Läs mer om programmet och om vilka utlysningar som är öppna på MUCF:s webbplats,
klicka nedan

CERV | MUCF

Ansök om stöd för studieresa

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.

IRO ger nu 4-5 kulturaktörer verksamma i Skåne möjligheten att åka på studieresa för att på ett fördjupat och kvalitativt sätt se hur en annan organisation i Europa arbetar och genom detta få nya perspektiv och verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och bygga partnerskap.

Denna nyhet kommer från IRO
Anmälan och läs mer Ansök om stöd för studieresa – International Resource Office (IRO) (teh.net)

Introduktion till Quality Label

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium där vi informerar hur organisationer ansöker om Quality Label. Du kommer bland annat att få mer information om ansöknings- och bedömningsprocessen kring ansökan om Quality Label.

9 september, klockan 13.30-15.30

Anmäl dig senast den 7 september

Webbinariet riktar sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, både för dig som tidigare varit aktiv och för närvarande har en EVS-ackreditering eller Quality Label och för dig som är helt ny.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

9 september: Webbinarium – Introduktion till Quality Label

Transnationellt nätverksevent

Webbinarie: Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Hitta partnerorganisationer för ert projekt när MUCF tillsammans med fem andra nationella kontaktpunkter bjuder in till ett nätverksevent inom EU:s nya program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

5 juli, klockan 14.00-17.00

Anmäl dig senast 1 juli

Eventet ger dig som jobbar med barnrättigheter, i en kommun, ideell förening eller liknande möjlighet att stärka er kunskap om CERV och de två öppna utlysningarna.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats. Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet