Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

Denna information kommer från nyhetsbrevet Vidgade vyer – MUCF

Information om den nya EU-programperioden

MUCF bjuder in till Webbinarium. Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt genom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Varmt välkommen att delta på vårt webbinarium där vi informerar om innehållet i den nya programperioden med fokus på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som vi nu lämnar. OBS! Vilken typ av information vi kan förmedla beror på vad EU-kommissionen har spikat fram till dess.

26 januari 2021, klockan 10.00-11.30.

Anmäl dig senast den 24 januari. 
Medverkan är kostnadsfri och webbinariet hålls via Zoom.

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

Webbinariet riktar sig primärt till kommuner och organisationer som redan känner till och är aktiva inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. Men alla som är nyfikna på den nya programperioden är självklart välkomna att delta.

Erasmus+ ackreditering för långsiktig planering

Den nya programperioden för EU-programmen (2021–2027) gör det möjligt för organisationer som arbetar med eller för ungdomar att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ och för projekt inom Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Det går bra att ansöka om ackreditering till och med den 31 december 2021. Mer information finns att läsa på vår webbplats.

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

Nylansering: European Youth Portal

Information om det senaste inom Europa och om möjligheter för unga att leva, lära och arbeta i Europa. Dessutom på flera europeiska språk. Det är vad du kan ta del av på den webbplatsen “European Youth Portal” som har uppgraderats av Europeiska Unionen tillsammans med Eurodesk.

Här finns även information om ungdomspolitik, praktiskt tips och råd om möjligheter att bli involverad i olika EU-program, information om möjligheter att åka utomlands, inspirerande historier samt information kring olika event.

European Youth Portal

Digital skrivarstuga

Välkommen till digital skrivarstuga med fokus på praktisk kunskap om hur din verksamhet kan genomföra internationella ungdomsprojekt med stöd från EU-programmet Erasmus+.

Fokus under skrivarstugan är programområdena Ungdomsutbyten, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga och Ungdomsdialog.

1 september kl. 10.00 – 14.45

Anmäl dig senast den 30 augusti 2020. Medverkan är kostnadsfri.

Skrivarstugan riktar sig främst till verksamheter som är intresserade av att söka bidrag inom Erasmus+, men som inte har gjort det tidigare.

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats.

Digital skrivarstuga: Erasmus+ Mobilitet och Ungdomsdialog

Webbinarium om EU-ungdomsprogram

Under webbinariet berättar MUCF om Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Vi går igenom grunderna i programmen, deras olika projektinriktningar samt vilka grundkrav som ställs för att kunna ansöka.

Webbinariet vänder sig särskilt till verksamheter som saknar eller har liten kännedom om EU-programmen och vill börja engagera sig i internationella projekt.

MUCF erbjuder webbinariet med samma upplägg vid tre olika tillfällen:
Onsdag 20 maj kl. 13-14.30
Tisdag 26 maj kl. 10-11.30
Fredag 5 juni kl. 10-11.30

Anmäl dig här

Eurodesk Malmö

Malmö Ideella är en del av Eurodesknätverket med över 1 100 kontaktpunkter som tillsammans i Europa:

• ger gratis information, stöd och vägledning till alla unga utan diskriminering
• har kvalificerad personal som ger objektiv information, tar hänsyn till ungas individuella behov och frågor samt baserar informationen på erfarenheter och verkliga berättelser
• hänvisar till andra informationstjänster eller organisationer
• bidrar till att unga har tillgång till lokal och regional information i hela Europa
• prioriterar information om EU-bidragsprogram
• arbetar med trovärdiga källor

Vi sprider information om ungas mobilitetsmöjligheter inom
Erasmus+ Ung och Aktiv https://www.mucf.se/erasmus-plus
Europeiska Solidaritetskåren https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren

Läs gärna mer på Europeiska Ungdomsportalen https://europa.eu/youth/EU_sv

Solidaritetskåren

Välkommen till europeiska solidaritetskåren! 

Ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i Sverige eller utomlands som gynnar samhället och människor.

Läs mer https://europa.eu/youth/solidarity_sv