Planeringsbidrag som ger mer Horisont Europa

Utlysning för att stimulera fler skånska ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Utlysningen gäller för små och medelstora företag samt icke-vinstdrivande organisationer. EU-kortet fokuserar särskilt på den del av Horisont Europa som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”.  
 
Första steget i ansökan är att skicka in en intresseanmälan till Region Skåne. Ansökningar tas emot löpande så länge tillgängliga medel finns med uppehåll för handläggning mellan 15 december 2021 och 15 januari 2022.

Intresserade aktörer uppmanas att först ta kontakt med handläggarna på Region Skåne för att stämma av sin projektidé inför inskick av intresseanmälan.

Denna nyhet kommer från Region Skåne
”Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa – Region Skåne (skane.se)

Kontaktpunkt för EU-programmet CERV

MUCF har under sommaren blivit utnämnd av EU-kommissionen till nationell kontaktpunkt för det europeiska programmet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Syftet med EU-programmet är att stödja offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Under 2021-2027 går det att bland annat söka stöd till arbete för jämlikhet, antidiskriminering, demokrati, våldsförebyggande arbete och att främja medborgerliga rättigheter.

I MUCF:s roll ingår att informera om programmet i Sverige och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel.

Läs mer om programmet och om vilka utlysningar som är öppna på MUCF:s webbplats,
klicka nedan

CERV | MUCF

Ansök om stöd för studieresa

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.

IRO ger nu 4-5 kulturaktörer verksamma i Skåne möjligheten att åka på studieresa för att på ett fördjupat och kvalitativt sätt se hur en annan organisation i Europa arbetar och genom detta få nya perspektiv och verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och bygga partnerskap.

Denna nyhet kommer från IRO
Anmälan och läs mer Ansök om stöd för studieresa – International Resource Office (IRO) (teh.net)

Introduktion till Quality Label

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium där vi informerar hur organisationer ansöker om Quality Label. Du kommer bland annat att få mer information om ansöknings- och bedömningsprocessen kring ansökan om Quality Label.

9 september, klockan 13.30-15.30

Anmäl dig senast den 7 september

Webbinariet riktar sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, både för dig som tidigare varit aktiv och för närvarande har en EVS-ackreditering eller Quality Label och för dig som är helt ny.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

9 september: Webbinarium – Introduktion till Quality Label

Transnationellt nätverksevent

Webbinarie: Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Hitta partnerorganisationer för ert projekt när MUCF tillsammans med fem andra nationella kontaktpunkter bjuder in till ett nätverksevent inom EU:s nya program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

5 juli, klockan 14.00-17.00

Anmäl dig senast 1 juli

Eventet ger dig som jobbar med barnrättigheter, i en kommun, ideell förening eller liknande möjlighet att stärka er kunskap om CERV och de två öppna utlysningarna.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats. Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Virtual Marathon for Dialogue

The Anna Lindh Foundation Virtual Marathon for Dialogue in the EuroMed

It will take place during 42 days, from the 19th of May to the 29th of June 2021

The aim of the Virtual Marathon is to highlight the importance of Intercultural Dialogue to build sustainable societies in the EuroMed Region.

En av våra medlemsföreningar CCBE är involverade i detta arrangemang. Följ evenemangen på facebook event grupp https://www.facebook.com/groups/3909240492445240

European Youth Week

Den 24–30 maj arrangeras årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter runt om i hela Europa.

I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder för unga på åtta orter runt om i landet. Verkstäderna är ett led i EU:s ungdomsdialog som pågår just nu och som syftar till att samla in unga människors åsikter om olika teman. 

European Youth Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till veckan. Demokrativerkstäderna arrangeras av kommuner och organisationer runt om i landet. 

Läs mer om European Youth Week på MUCF:s webbplats. https://www.mucf.se/pressmeddelande/european-youth-week-24-30-maj-demokrativerkstader-unga-arrangeras-pa-8-orter-i

Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt

Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!

Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”.

Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?

Berätta vad du tycker i webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE

EU har lanserad en enkät som är en del av EU:s ungdomsdialog, vars syfte är att samla in ungas åsikter och att underlaget ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Hjälp oss sprida enkäten så att så många unga som möjligt får chans att svara och ge sin input till EU.

Hämtat från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Webbinarium: öka ungas delaktighet

I nuvarande programperiod för EU-programmet Erasmus+ (2021–2027) är en av prioriteringarna ”delaktighet i det demokratiska livet”. Då det råder en generellt låg kunskap om EU och EU-frågor finns det ett behov av projekt inom Erasmus+ där detta sätts i fokus.

MUCF bjuder in till ett webbinarie där vi informerar mer om vad prioriteringen innebär, hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni kan börja arbeta med ungas delaktighet inom er egen verksamhet.

10 juni kl. 10.00 – 12.00.

Anmäl dig senast den 8 juni 2021. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10 juni: Webbinarium – Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+