Bok om civilsamhället som dörröppnare

Tankesmedjan Fores har med hjälp av forskare från Ekonomihögskolan på Lunds Universitet genomfört en komparativ studie mellan Kanadas och Sveriges sätt att arbeta med etablering av nyanlända.

Genom mångkulturella serviceorganisationer, startade och drivna av människor med invandrarbakgrund, erbjuds komplett service till invandrare i Kanada på ett och samma ställe. I Sverige har istället den offentliga sektorn huvudansvaret. Studien drar slutsatser om de båda systemens för- och nackdelar och om vad Sverige skulle kunna lära av Kanada.

Idéburen sektor i Sverige är idag en viktig aktör i arbetet med nyanlända personer, men i denna bok finns det kanske exempel som skulle kunna ge mer möjligheter att stödja målgruppen.

Boken går att beställa via Fores hemsida, men går även att ladda ner. Båda sätten är kostnadsfria.