Bli framtidens ledare

Utbildning i ledarskap för unga

Är du mellan 16–25 år?
Är du med i en förening i Malmö och intresserad av ledarskap?

Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskapsutbildning. Du kan ansöka till utbildningen i början av varje år.

https://malmo.se/ungaledare

Samverkan mellan Malmö stad och SISU Idrottsutbildarna.