Bidrag för forskning om det civila samhället

MUCF bjuder in forskare att söka finansiering av studier som rör det civila samhället. Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut och projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner på lång sikt.

Mer information om ansökan hittar du på mucf.se