Bidra till ett mer hållbart samhälle

Hur kan vi bättre samarbeta för att förbättra miljö- och klimatpolitik?

Vi vill ta del av dina tankar for att förbättra vårt hållbarhetsarbete och hitta nya sätt att adressera klimatförändringar. Enkäten genomförs av Forward Malmö, Malmö stad och
Lunds Universitetet i samarbete med Malmö Ideella samt olika statliga och icke-statliga organisationer.

Var med och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle! Ta enkäten nu:
På svenska

På engelska

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta
Professor Christine Wamsler christine.wamsler@lucsus.lu.se