Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med att undersöka civilsamhällets erfarenheter av pandemin och hur den påverkat föreningarnas förutsättningar och möjligheter att bedriva verksamhet.

Vi hoppas därför att ni vill anmäla er verksamhet så att vi kan göra den här studien tillsammans.
I arbetet fokuseras särskilt konsekvenser för grupperna unga (13–25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar.

Mer information och anmälan hittar du här

Har du frågor? Hör av dig till elisabet.johansson@mucf.se

Denna nyhet kommer från MUCF