Avsiktsförklaring kring ansökan om resurscentrum

Malmö Ideella har idag inlämnat en avsiktsförklaring kring ett resurscentrum kring språk, meningsfull fritid och demokrati till Kulturförvaltningen i Malmö.
“Malmö Ideella vill med denna avsiktsförklaring öppna upp för fler idéburna parter som vill bli en del av arbetet med resurscentrum.”

Kulturförvaltningen vill göra en ansökan för de statliga medel som kallas Stärkta bibliotek som Kulturrådet ansvarar för.
Om ansökan beviljas kan medlen användas för att bygga upp ett samarbete kring språkkaféer och relaterad verksamhet.

Malmö Ideella ser detta som en möjlighet för föreningar att medverka till formandet av ett resurscentrum, där fler individer kommer ges möjlighet till att hitta fler meningsfulla fritidsaktiviteter.