Avsiktsförklaring Agenda 2030

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030.

Syftet är att visa på behoven av våra verksamheter, nyttan och kraften i det vi alla gör. Det är också ett sätt att gentemot beslutsfattare och samhället i stort markera att vi inte kommer att släppa de här frågorna, att det är angeläget och att vi inte kommer att glömma bort Globala målen. Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030.

Malmö Ideella har undertecknat avsiktsförklaringen om Agenda 2030. Den 5 december, lämnades avsiktsförklaringen över till ansvarig minister Ardalan Shekarabi. Vi vill stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Detta vill vi såklart uppmärksamma och uppmuntrar er alla att göra detsamma under den gemensamma hashtaggen #våravsikt!
Förslag till inlägg i sociala medier

#Globalamålen är avgörande för en hållbar framtid för hela världen! Idag är vi 82 organisationer som sluter upp bakom en avsiktsförklaring för #Agenda2030. Vi lovar att höja ambitionen och utmanar kommande regering att också göra det! #VårAvsikt

I svenskt civilsamhälle finns många frivilliga krafter som kämpar för hållbarhet! Idag är vi 82 organisationer som sluter upp för #Globalamålen i #Agenda2030. Vi höjer ambitionsnivån och utmanar kommande regeringen att göra detsamma! #VårAvsikt

Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, utkräver ansvar, utbildar, ger röst. Tillsammans är vi en hörnsten i samhället. Med avsiktsförklaringen Civilsamhället för #Agenda2030 höjer vi ambitionen för att nå #Globalamålen. #VårAvsikt

Vi är många som arbetar för #Globalamålen i #Agenda2030. Nu har vi en gemensam avsiktsförklaring där vi lovar att höja ambitionen och förväntar oss att kommande regering också gör det! #VårAvsikt

Det är bråttom om vi ska få till en hållbar utveckling för hela jorden, och nå #Globalamålen i #Agenda2030. Vi är många organisationer i Sverige som jobbar för detta, nu lovar vi med flera andra att höja ambitionen och öka takten! #VårAvsikt

Har ni några frågor kring avsiktsförklaringen kan ni vända er till Lina Rengius Persson lina.rengius.persson@overenskommelsen.se eller Sofia Svarfvar på CONCORD Sverige sofia.svarfvar@concord.se

Vill din organisation skriva under avsiktsförklaringen, läs mer här?
https://lsu.se/nyheter/avsiktsforklaring-agenda-2030/