Att vara kvinna i Sverige

Lyssnare Utan Gränser
Lyssnare Utan Gränser är en ideell förening som skapar inspirerande och utvecklande möten
och samtal mellan människor. De använder en metod för respektfullt lyssnande som kan
användas av alla sorters människor. De har erfarenhet av att många nyanlända tycker om att få
tänka och prata med andra samt ingå i den trygga stämning som uppstår.

Aktiviteten
Genom NAD erbjuder de nyanlända kvinnor möjligheten att med varandra samtala
om kvinnors rättigheter i Sverige och få möjligheten att reflektera över sin egen situation.
Samtalen kommer att ske både parvis och i grupp. Lyssnare Utan Gränser kommer att ge information om och
diskutera hur jämställdhet fungerar i Sverige.

Syfte
Att nyanlända kvinnor lär sig mer om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige och får
reflektera över dessa utifrån sin egen situation.
Kvinnorna får möjligheten att träna sina språkkunskaper, att höja sin psykisk hälsa och ett
större socialt kontaktnät, både via gruppen och genom att kunna fortsätta delta i Lyssnare utan
gränsers aktiviteter.

Deltagarnas reflektioner
Deltagarna kom från Afghanistan och Syrien. Någon har arbetat på bibliotek, någon som chef på hudvårdsföretag och någon som lärare i engelsk litteratur. De vill arbeta på apotek, som lärare, diplomat, med kvinnofrågor och som barnskötare.
Deltagarna har lärt sig att lyssna på ett nytt sätt, samtidigt som de har fått öva på att prata svenska, samtidigt som de har lärt sig många nya ord vilket de tycker är jätteviktigt.
De har känt sig trygga och säkra att prata i föreningens aktivitet eftersom det har varit ett tryggt rum. Någon i gruppen uttryckte sig såhär om aktiviteten: ”Det är så långt till nästa tisdag”.
Många kände aldrig varandra tidigare, så det har varit viktigt att de har fått träffa människor från andra länder.
Det finns ett intresse från många att fortsätta i aktiviteter i föreningen.