Årsrapport NAD verksamhet

Under året har vi haft många aktiviteter som involverat kvinnor. Av de 95 personer som matchats till aktiviteter i NAD har 76 stycken varit kvinnor.

De aktiviteter som har haft flest kvinnor är dessa:
ABF Studieförbund – Välmående genom rörelse, matlagning, konst och utflykter; 
Individuell Människohjälp  – Kvinnokraft;
Sensus Studieförbund – Föräldrars delaktighet; 
Simklubben Ran – Simning;
Friluftsfrämjandet i samverkan m.
Studiefrämjandet Studieförbund – Ny i den svenska naturen;
NBV Studieförbund – Kvinnoklivet och
C.A.R.E. – Kunskaper för Livet

Utöver matchningen av personer till NAD-aktiviteter har många kvinnor tagit del av information om föreningars funktion och vad föreningsengagemang kan ge (t.ex. språk-, hälso- och nätverksmässigt) i SFI-klasser eller andra forum som t.ex. Yallas väg till arbete.