Årsmöte 14 april kl 18.00

Vid föreningsmöte har varje medlemsorganisation två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst.


Anmälan till årsmötet, klicka på LÄNK

Alla handlingar finns här Årsmöte – Malmö Ideella (malmoideella.se)

Följande har anmält sin närvaro till årsmötet

 • ABF Malmö
 • Dyslexiförbundet i Malmö
 • Festival Latino i Malmö
 • Folkbildnings Föreningen
 • Fryshuset
 • Förening Lindängen, Malmö
 • GK Motus-Salto
 • Hyllie IK
 • Ideburen Utveckling
 • Iransk – Svenska Solidaritetsföreningen i Malmö
 • Kulturens Bildningsverksamhet
 • Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
 • Lyssnare Utan Gränser
 • Malmö Ideella
 • Malmö stad (gäst)
 • RFSU Malmö
 • RME Skåne
 • RSMH Mittpunkten Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne
 • Somaliska ungdomar i Malmö
 • Somaliska ungdomar och funktionshindrade förening
 • Södra Skånes Scoutdistrikt