Årets samverkan 2019

Årets samverkan med Malmö idéburna sektor 2019
Enheten för Samhällsetablering och integration, Länsstyrelsen Skåne

Vi vill hylla Länsstyrelsen Skåne, enheten för Samhällsetablering och integration, för deras samverkan med föreningslivet 2019.

Tidiga insatser för asylsökande och Partnerskap Skåne, modell för holistisk samverkan och metodutveckling är två exempel där samverkan med civilsamhället skett utöver det vanliga.

Priserna delas ut digitalt på Nobeldagen den 10 december via Zoom.

Årets föreningssamverkan med Malmö idéburna sektor 2019 – statuter
Priset tilldelas aktör utanför idéburna sektorn som på ett föredömligt sätt
gjort skillnad för den idéburna sektorn under året.