Årets nya förening 2019

Föreningen har under verksamhetsåret 2019 startat ungdomsverksamhet med ca 120 barn, bedrivit spontanfotboll för nyanlända, deltagit i folkbildningsinsatser, hållit i ledarskapsutbildningar, varit verksamma på skolor, bildat korpen-lag för både damer och herrar samt fortsatt sitt segertåg med herrlaget i det svenska seriesystemet.

Sedan starten har klubben haft en ambition att sätta färg på Malmöfotbollen genom att arbeta modernt och kreativt. 2019 kan vi konstatera att föreningen lyckats med detta.

Årets Nya förening 2019 är Ariana FC
http://www.arianafc.com/

Ariana FC grundades 2015 och har på kort tid blivit en populär förening i Malmö, och genom sin verksamhet har föreningen visat på att föreningen vill vara en aktiv deltagare i att bygga ett hållbart samhälle där människor, oavsett ålder, etnicitet eller kön, samt får möjligheter att utvecklas och bidra till en positiv samhällsutveckling. Där fotboll och idrott kan spela stor roll för att förändra människors liv till det bättre.

Priserna delas ut digitalt på Nobeldagen den 10 december via Zoom.

Årets Nya förening 2019 – statuter
Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.