Årets Climathon

– ett globalt 24-timmarsevent där deltagarna tar sig an en klimatutmaning!

Årets Malmö-utmaning handlar om att hitta långsiktiga och affärsmässiga lösningar på hållbara godstransporter. Datumet är den 27-28 oktober, och vi kommer att hålla till på Nobelvägen 21-23.

Länk till Facebookeventet: https://www.facebook.com/events/1951802585037417/

Anmälan: https://climathon.climate-kic.org/malmo/

Mer information bifogas Climathon local flyer option 1 2017_Malmö