Arena Etablering 25 maj

Den 25:e maj genomfördes ett seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes satsning, Arena Etablering i Skåne, som syftar till att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll.
Inbjudna var personer från kommuner, andra myndigheter och idéburna organisationer i Skåne med ansvar för mottagande och etablerande av nyanlända, såväl anställda, politiker och frivilliga.

Först ut i denna serie var Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet och Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, som pratade om och diskuterade kring sin nya bok ”Samhällsorientering – för en hållbar integration”. 
De beskriver bl.a. en hållbar integration så här:
”Hållbar integration handlar om allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet. Det handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.”

Du kan ta del av inspelningen av seminariet via denna länk