Ansök om stöd för studieresa

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.

IRO ger nu 4-5 kulturaktörer verksamma i Skåne möjligheten att åka på studieresa för att på ett fördjupat och kvalitativt sätt se hur en annan organisation i Europa arbetar och genom detta få nya perspektiv och verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och bygga partnerskap.

Denna nyhet kommer från IRO
Anmälan och läs mer Ansök om stöd för studieresa – International Resource Office (IRO) (teh.net)