Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt

Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!

Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”.

Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?

Berätta vad du tycker i webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE

EU har lanserad en enkät som är en del av EU:s ungdomsdialog, vars syfte är att samla in ungas åsikter och att underlaget ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Hjälp oss sprida enkäten så att så många unga som möjligt får chans att svara och ge sin input till EU.

Hämtat från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer