Aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända

”Aktiviteter i Sverige”
En nationell aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända

Många föreningar och andra aktörer driver idag verksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Kalendern är ett sätt att synliggöra och sprida dessa verksamheter. Kalendern ska bidra till att asylsökande och nyanlända lättare hittar till såväl aktiviteter som föreningsliv i Sverige. Aktiviteterna kan väljas eller sökas fram genom ett antal olika kategorier, till exempel svenska språket, hälsa, idrott eller svenska samhället: Aktivitetskalendern

Om en förening vill publicera en aktivitet i kalendern behöver de först ansöka om att bli användare. Detta görs enkelt via Informationsverige.se och sidorna som riktar sig till dem som möter eller arbetar med målgrupperna.