TIA*- och NAD**-samordningen uppmuntrar er alla att tänka på möjligheten att ställa om era verksamheter både utifrån fler restriktioner och lättare sådana. I vår handlar det om att kunna vara vara flexibel och att möta upp deltagare på bästa sätt. Håll ut och tveka inte att höra av er om ni behöver råd och stöd i er omställning. Våra kontaktuppgifter hittar ni längst ner i nyhetsbrevet.

Årets andra nyhetsbrev från TIA- och NAD-samordningen innehåller bl.a. detta:
– en sammanfattning av tips och idéer direkt från er som var med nätverksträffarna i februari
– mer info om den nya TIA- och NAD-samordningen
– omvärldstips – där Malmös samordnare slår ett slag för:
Fritidsguiden – för personer som är nya i Sverige med mycket matnyttig information om
föreningsengagemang på fem olika språk
– Disabled Refugees Welcomes informationsmaterial och metodhandbok – för dig som arbetar för migranter
med normbrytande funktionalitet i Sverige.
– Länsstyrelsens kommande tematräffar


* TIA = Tidiga Insatser för Asylsökande
** NAD = Nätverk-Aktivitet-Delaktighet