500 miljoner för bättre psykisk hälsa

Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga.

Arvsfonden satsar 500 miljoner kronor för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

Vi nås dagligen av alarmerande rapporter och berättelser från medier, myndigheter och privatpersoner om psykisk ohälsa bland unga. Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför.

Arvsfonden vill bidra genom att stötta nyskapande projekt för barn och unga.

Bättre psykisk hälsa för barn och unga